Proč chtít Hvězdu sládků?

Protože je ukazatelem té nejvyšší kvality čepovaného piva a vodítkem pro návštěvníky, aby na něj chodili právě do hvězdných hospod. Ozvěte se nám, získejte Hvězdu sládků a těšte se z přízně zákazníků!

Dopřejte svým zákazníkům
nejlepší zážitek s pivem!

Výsledek se brzy dostaví. Bude jím spokojený host, který svým dílem přispěje k tomu, že váš podnik bude úspěšný. Nejlepší zážitek s pivem přinese jedině správně ošetřené a načepované pivo. Za příkladné dodržování zásad a požadavků péče o kvalitu čepovaného piva uděluje Plzeňský Prazdroj nejlepším hospodám a restauracím certifikát Hvězda sládků. Pod něj se podepisují ti, kdož stojí u samého zrodu piva, naši sládci.
Hodnocení se provádí v ročních cyklech a podle jeho výsledků se certifikát uděluje s platností na jeden kalendářní rok. Hodnocení provádí špičkoví profesionálové v oboru, absolventi speciálního Kempu výčepních, který se věnuje čepování piva a jeho degustacím. Každého experta také školí tým našich obchodních sládků.

Udělení certifikátu

Celková péče začíná u správného uskladnění piva ve vhodných podmínkách. Pokračuje přes používání schválených postupů tlačení piva, doporučeného technického plynu pro sudová piva, nebo vzduchu pro piva tanková, a pravidelnou sanitaci pivních cest ve stanovených intervalech a doporučenými chemickými prostředky.

Totéž platí také pro udržování výčepu, výčepního zařízení a pivního skla v nekompromisní čistotě, a to na denní bázi výčepním. Na konci řetězce příkladné péče o pivo je doporučeným způsobem načepované pivo té správné chuti a vůně. Ideální chuťový zážitek s naším pivem je spojený s jeho čerstvou chutí. Proto dodržování doporučené maximální doby pro naražení sudu nebo tanku je naprosto zásadní.

Výhody udělení certifikátu Hvězda sládků

  • Označení provozovny certifikátem Hvězda sládků avizuje nejvyšší kvalitu péče o pivo a nejlepší pivní zážitek a zvyšuje reputaci hospody v očích stávajících i potencionálních hostů.
  • Certifikát slouží při rozhodování spotřebitelů o návštěvě provozovny.
  • Provozovna bude uvedena na webových stránkách Plzeňského Prazdroje v mapě certifikovaných a tedy doporučených provozoven, dále v navigacích na webech jednotlivých pivních značek.
  • Certifikát Hvězda sládků se uděluje pouze zákazníkům Plzeňského Prazdroje.
  • Získání certifikátu je zároveň nutnou podmínkou pro zařazení do některé z úrovní obchodního programu Klubu klíčových zákazníků Plzeňského Prazdroje (podrobnosti u příslušného manažera pro rozvoj klíčových zákazníků nebo specialisty rozvoje obchodu).

Postup pro udělení certifikátu Hvězda sládků

  1. Požádejte specialistu rozvoje obchodu Plzeňského Prazdroje o zahájení certifikačního procesu.
  2. Proběhne měření základních technických parametrů.
  3. Následuje hodnocení kvality naservírovaného piva.
  4. V případě splnění všech podmínek vám bude udělen certifikát Hvězda sládků a předán zástupcem obchodního oddělení Plzeňského Prazdroje.
  5. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, který zabraňuje udělení certifikátu Hvězda sládků, sdělíme přesně popsaný důvod a přidáme postup pro nápravu. Požadavek na další měření můžete podat nejdříve za 3 měsíce. Kontrolní měření na již certifikovaných provozovnách se budou opakovat nejméně 1x ročně. Mohou se ale uskutečnit kdykoli za účelem prověření dodržování standardů a kvality čepovaného piva. V případě zjištění závažného porušení standardů uvedených v Podmínkách udělení certifikátu Hvězda sládků, nebo při změně provozovatele bude certifikát Hvězda sládků provozovně odebrán. Jakékoli vaše další dotazy zodpoví osobně specialista rozvoje obchodu nebo pracovník technického servisu Plzeňského Prazdroje.

Podmínky pro udělení certifikace

Stáhnout v PDF

Nejčastější dotazy

Hvězda sládků je jedinečný certifikát udělovaný za příkladné dodržování zásad a požadavků péče o kvalitu čepovaného piva, který uděluje Plzeňský Prazdroj, svým zákazníkům. Jedná se o důvěryhodnou certifikaci kvality piva, která spotřebitelům nabídne nejlepší pivní zážitek a zároveň se stane navigací do nejlepších provozoven.
Sledujeme jednak technické parametry: správné skladování piva, správné používání tlačných plynů, pravidelnost a kvalitu sanitace pivních cest, čistotu výčepní techniky a mytí pivního skla. Poté se zaměřujeme na vlastní čepování a také na to, zda hostinský dodržuje doporučenou dobu pro naražení jednoho sudu či tanku.
Certifikát uděluje Plzeňský Prazdroj, respektive jím pověřená autorizovaná osoba. Kontrolu technických parametrů provádí týmy inspektorů Plzeňského Prazdroje, kvalitu čepování pak sledují hodnotitelé - absolventi speciálního Kempu výčepních, intenzivního tréninkového programu, který se věnuje čepování piva a jeho degustacím. Každého experta také školí tým obchodních sládků Plzeňského Prazdroje.
Kontaktujte svého obchodního zástupce a požádejte jej o nominaci vaší hospody na Hvězdu sládků. Pozor: nominaci musíte získat do konce června daného roku, aby provozovna mohla řádně projít celou certifikací a měla šanci získat Hvězdu sládků pro nadcházející rok.
Plzeňský Prazdroj bude podpoře Hvězdy sládků věnovat velké úsilí a dá ji výraznou marketingovou podporu. Vytváříme jedinečnou značku, která bude spotřebitele navádět do hospod a restaurací s hvězdným certifikátem. Naší snahou je odměnit ty nejlepší hospodské a ukázat lidem, kam mají zajít na to nejlepší pivo, pivo s Hvězdou sládků.
Základním předpokladem je splnění technických parametrů. Ty jsou detailně popsány v sekci „Podmínky pro udělení certifikace“ na této stránce. Zkontrolujte si, zda skutečně tyto podmínky naplňujete a naši inspektoři to zkontrolují. Poté vás navštíví naši hodnotitelé, kteří se zaměří na kvalitu čepování piva. Pokud uspějete, získáte certifikát na dobu jednoho roku.
Certifikace probíhá během celého roku. Nejprve je hodnocena kvalita a čistota výčepního zařízení, poté dochází na utajené degustační kontroly, které hodnotí čepování i výsledný vzhled a chuť načepovaného piva.
Certifikace je udělována pouze provozovnám, které odebírají sudové či tankové pivo z pivovarů Plzeňského Prazdroje, konkrétně se jedná o značky Pilsner Urquell, Gambrinus, Excelent, Velkopopovický Kozel, Radegast, Birell a Volba sládků.
Certifikát je udělován vždy na dobu jednoho kalendářního roku, od 1. ledna do 31. prosince.
Kdykoliv během roku. Doporučujeme požádat o zahájení certifikačního procesu alespoň 6 měsíců před koncem daného roku, zvyšuje se tak pravděpodobnost zisku certifikátu na následující rok.
Ano, rádi znovu prověříme vaši provozovnu. V případě neúspěšné certifikace vám naši experti vždy předají protokol o řízení se seznamem konkrétních doporučení. To vám usnadní splnit podmínky při dalším certifikačním řízení.
Ano. Provozovny s certifikátem navíc budeme navštěvovat z vlastní iniciativy.
Přihlášení do Hvězdy sládků i udělení certifikátu je zcela zdarma.
Náš systém pracuje s jednou hvězdou. Její získání znamená uznání té nejvyšší kvality čepovaného piva.
V případě neudělení hvězdy vám naši odborníci přesně řeknou, na čem je třeba v dalším období zapracovat, abyste hvězdu získali zpět.
Předchozí certifikace se zaměřovala pouze na splnění technických parametrů pro kvalitu piva. Přispěla k tomu, že se významně zlepšila péče o pivní vedení, které se výrazně podepisuje na kvalitě čepovaného piva. Nová certifikace jde dále a je komplexní – sledujeme nejen technické parametry, ale i to, jak se v hospodě pivo čepuje a jaké má výsledné vlastnosti a chuť.
Plzeňský Prazdroj tento certifikační systém ukončil.
Hvězda sládků je zcela nový a samostatný systém hodnocení kvality čepovaného piva. Je širší a komplexnější než předchozí certifikace. O Hvězdu sládků je třeba nově požádat, není udělována automaticky těm, kdo mají předchozí certifikát z dnes již ukončeného programu „Za čisté trubky“.
Naši hodnotitelé jsou špičkoví profesionálové v oboru, absolventi speciálního Kempu výčepních, intenzivního tréninkového programu, který se věnuje čepování piva a jeho degustacím. Každého experta také školí tým našich obchodních sládků.