Radegast lidem

Pivovar Radegast sídlí na úpatí Beskyd, krajiny plné přírodního bohatství, na kterou její obyvatelé nedají dopustit. Proto už 20 let přispíváme k udržitelnému rozvoji Beskyd, ochraně životního prostředí, především vodních zdrojů, či rozvoji místních tradic.

Podívejte se na vítězné projekty z roku 2022

Zadržování vody v lesích, každá kapka se počítá
Voda pro les, voda pro lidi, z.s.

Vzhledem k stále palčivější situaci ohledně nedostatku nebo přebytku vody v horách a zvýšenému zájmu ze stran dotčených subjektů autoři projektu proškolí zájemce o danou problematiku formou přednášek a workshopů v terénu a vytvoří tým tzv. mapovatelů. Ti v rámci projektu získají znalosti o fungování vody v krajině, technických možnostech nápravy a informace o způsobu, jak jednat s úřady a vlastníky pozemků. Nedílnou součástí školení bude příprava reálných projektů, fyzické projednání záměru s úřady a realizace v terénu pod dohledem zkušených pracovníků.

Záchyt dešťové vody v expozici zvířat
ZO Český svaz ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02

Díky finanční podpoře z grantu dojde k rekonstrukci a utěsnění svahů u malého rybníčku pro záchyt dešťové vody v expozici zvířat (součástí návštěvnického střediska Dům přírody Poodří s návštěvností okolo 15 tis. osob ročně). V rámci této rekonstrukce bude vyřešena cirkulace pomoci čerpadla napájeného solárním panelem.

Stezka na Pivčánky
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří

Krajinu zdevastovanou kůrovcem se pomocí dobrovolníků podařilo osadit listnatými stromy, byly vybudovány vsakovací nádrže, posezení, most přes potok a včelstvo. V další fází projektu bude stezka rozšířena o pět mobilních stanovišť s lavičkami pro zastavení.

Podpora činnosti SDH Nošovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nošovice

SDH Nošovice provede rekonstrukci dvoukolové hasičské stříkačky DS 16, která sloužila v Nošovicích od roku 1955 až do roku 1979 jako jediný zásahový prostředek. Jedná se o historickou požární techniku, která sboru pomáhala poskytovat pomoc bližním při požárech a jiných mimořádných událostech a která bude moc být představena i v rámci oslav 100 let založení sboru v roce 2025.

Nákup techniky pro péči o louky a mokřady
Český svaz ochránců přírody SALAMANDR

Z grantu je realizován nákup přípojného vozidla – vozíku o rozměrech 4×2 m v zesílené konstrukci se dvěma nápravami a nájezdem. Vozidlo bude sloužit především k souběžnému převozu 2 strojů při péči o mokřady a horské louky. Příležitostně bude také sloužit ke svozu sena z horských luk, na nichž je kvůli velké svažitosti děláno v malých balících. K jednomu ze stávajících strojů pořízena dvoububnová sekačka se záběrem 120 cm  spolu s náhradními bubny.