Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Pečujeme o regiony, ve kterých sídlí naše pivovary. Proto pořádáme grantové programy, které finančně podporují projekty rozvíjející místní tradice, komunitní život a sousedské vztahy i ochranu životního prostředí.

Podporujeme regiony

Kozel lidem podporuje aktivity na Velkopopovicku a Kamenicku a v rámci svého grantového programu letos rozdá na prospěšné aktivity 375 tisíc korun.

Do programu Kozel lidem se mohou přihlásit místní spolky, obecně prospěšné společnosti, registrované církve, náboženské spolky či příspěvkové organizace z Velkopopovicka a Kamenicka, které mají projekty na zlepšení života v regionu – například na pořádání komunitních setkání, rozvoj volnočasových aktivit, na posílení cestovního ruchu v regionu nebo které se zaměřují na ochranu přírody.

Odborná komise vybere projekty, které si mezi sebou rozdělí celkovou částku 375 tisíc korun. Poté začne hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt, který navíc získá speciální prémii 25 tisíc korun.

Projekty lze přihlašovat od 1. února 2019 do 15. března 2019. Více informací o možnostech přihlášení a pravidlech grantového programu naleznete zde.


Podrobné informace o výzvě Kozel lidem


 

Kozel lidem

Okolí Velkých Popovic

Velkopopovický pivovar je zasazen do malebného kraje plného tradic, na které jsou místní lidé po právu hrdi. Zároveň je obklopen i krásnou přírodou. Program Kozel lidem je určen na podporu veřejně prospěšných nápadů, které přispějí k rozvoji komunitního života a zachovávání místních tradic nebo jsou zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí.

Harmonogram

Posílání přihlášek do programu 1. února – 15.března 2019

Vyhlášení výsledků druhá polovina dubna

Hlasování veřejnosti 29. dubna – 2. června 2019

Slavnostní předání šeků 8. června 2019 na Den Kozla

Minimální výše podpory na projekt 20 000 Kč

Maximální výše podpory na projekt 100 000 Kč

Celková grantová částka 375 000 Kč

Přihlásit projekt
V minulosti podpořené projekty
Radegast lidem

Okolí Nošovic

Pivovar Radegast sídlí uprostřed překrásné beskydské krajiny.  Krajiny plné přírodního bohatství a turisty vyhledávaných míst. Krajiny, kterou její obyvatelé nadevše milují. Chceme místním pomoci tento unikátní kraj zachovat, proto podporujeme péči o vodní zdroje, aktivity na podporu turistického ruchu, rekonstrukce místní charakteristické architektury, rozvoj naučných stezek a další. Zkrátka rádi přispějeme k tomu, aby se lidem v okolí Nošovic dobře dařilo.

V minulosti podpořené projekty
Prazdroj lidem

Plzeň

V domovině světoznámého pivovaru Plzeňský Prazdroj žijí družní a přátelští lidé. Proto přispíváme na podporu oživení veřejného prostoru a komunitního života. Podporujeme rozvoj parků, naučných stezek, sportovních zastávek a dalších aktivit, které kultivují veřejný prostor. Věnujeme se i kulturním, uměleckým a vzdělávacím akcím. Zkrátka rádi přispějeme k tomu, aby se lidem v Plzni dobře dařilo.

V minulosti podpořené projekty
Jaké projekty jsme například podpořili?
  • Revitalizace potoků v přírodním parku Velkopopovicko

    V loňském ročníku výzvy Kozel lidem zvítězil projekt revitalizace potoků v přírodním parku Velkopopovicko, když získal nejvíce hlasů veřejnosti. Místní organizace Českého svazu ochránců přírody díky tomu získala od velkopopovického pivovaru celkem 95 tisíc korun.

  • Dětenický Betlém

    Díky projektu Kozel lidem došlo také k obnově dětenického betléma z 19. století, vytvořeného Vincencem Novotným z Dětenic. Ozvučený betlém s pohyblivými postavami je nyní umístěn ve staré škole v obci Dětenice-Osenice, která slouží ke kulturním akcím. Vznikla tak také vzdělávací expozice, která připomíná tradice, řemeslo a zručnost našich předků.

  • Rozvoj keramicko-mozaikové tvořírny

    Na druhém místě v hlasování loňského ročníku veřejnosti skončil projekt rozvoje keramicko-mozaikové tvořírny od Velkopopovické společnosti. Tvořírna je pravidelným místem potkávání místních obyvatel se zájmem o keramiku a mozaiku.