HASIČI LOJOVICE – Vybavení pro pořádání soutěží a tréning v požárním sportu.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Každý rok pořádáme hasičskou soutěž, které se účastní více než 100 závodníků. Rádi bychom zakoupili moderní nástřikové terče a elektronickou časomíru se startovací pistolí. Vybavení využijeme v soutěži i při tréninku našich družstev na další soutěže.

Zvony pro Velké Popovice

Nové Habří, z.s.

Dominantou obce Velké Popovice je kostelík Panny Marie Sněžné. Ten bohužel ve zvonici nemá funkční zvony, které by v obci udávaly rytmus života a zdobily slavnostní okamžiky. Více jak 500 let v Popovicích zvony byly. Chceme je kostelu opět vrátit.

Výstava vozů Tatra k 200 letům výročí narození Františka Ringhoffera

Ladův kraj

K 200letému výročí narození Františka Ringhoffera, který je pevně spjat s regionem Velkopopovicka, uspořádáme ve Velkých Popovicích a Kamenici výstavu historických vozů Tatra. Součástí akce budou i přednášky, promítání tematických filmů a prohlídky pivovaru.

Společně – pro přírodu

ZO ČSOP Velké Popovice

Chceme podpořit osvětu místních obyvatel v oblasti životního prostředí, komunitní život i lokální biologickou rozmanitost druhů. Projekt zahrnuje tvorbu místních, výstavu pro veřejnost a kreativní soutěž „Ze života hmyzu“, stejně jako obnovu značení hranic přírodního parku Velkopopovicko.

Mozaiková open air galerie

Velkopopovická společnost, z.ú.

Usilujeme o vznik veřejné galerie pod širým nebem ve Velkých Popovicích. Prostoru pro prezentaci osobní tvořivosti běžných lidí, prohlubování jejich řemeslně-výtvarných dovedností i komunitní sounáležitosti. Každý tu může zažít, jaké to je být umělcem.

Jak podpora funguje?
  • Grantová komise vybere každý rok z přihlášených projekty, které finančně podpoříme.

  • Vybrané projekty pak pokračují do dalšího kola, kde o nich hlasuje veřejnost.

  • Tři s nejvíce hlasy si pak rozdělí speciální finanční bonus.

Informace o přihlašování projektů pro rok 2017.