Rozvoj keramicko-mozaikové tvořírny

Velkopopovická společnost z.ú.

Rádi bychom rozšířili tvořírnu ve Velkých Popovicích, která je již dva roky pravidelným místem potkávání lidí se zájmem o keramiku a mozaiku. Nyní chceme pokročit a zakoupit nejdůležitější
zařízení – keramickou pec. Zároveň budeme investovat i do informačního systému, abychom oslovili další lidi.

Rozšíření hřiště v Habří

Nové Habří, z.s.

V rekreační lokalitě při vstupu do Přírodního parku Velkopopovicko a na cestě k pivovarským studním V Habří chceme rozšířit workoutové hřiště. Rádi bychom ho doplnili o nové prvky, jako žebřiny, ručkovadla nebo nízká madla. Také chceme vylepšit odpočinkové místo s ohništěm a okolní povrch.

Čistá voda Velkopopovicka

ZO ČSOP Velké Popovice

Naším cílem je revitalizace dvou páteřních toků přírodního parku Velkopopovicko, a to Mokřanského a Křivoveského potoka. Nejprve budeme odebírat vzorky, které budou podkladem pro vytvoření studie, poté budou následovat vlastní práce. Kromě toho vytvoříme informační brožury o přírodním parku.

Jak podpora funguje?
  • Grantová komise vybere každý rok z přihlášených projekty, které finančně podpoříme.

  • Vybrané projekty pak pokračují do dalšího kola, kde o nich hlasuje veřejnost.

  • Tři s nejvíce hlasy si pak rozdělí speciální finanční bonus.

Informace o přihlašování projektů pro rok 2017.