Veřejnost opět vybere, čím Plzeňský Prazdroj zatraktivní život v Plzni

18.9.2013 Udržitelnost a odpovědnost

Žádost o příspěvek podalo 31 příspěvkových nebo neziskových organizací, které přihlásily stejný počet projektů. Od roku 2002, kdy se program konal poprvé, se v něm objevilo přes šest stovek projektů. Finanční příspěvek v celkové výši 41 milionů korun si dosud rozdělilo 146 z nich.

Organizace letos mohly přihlašovat své projekty od června do konce srpna. Rada reprezentantů při výběru pro veřejné hlasování hodnotila několik kritérií, například potřebnost projektu, jak velké skupině uživatelů je určen a letos především také dobu, po kterou ponese investiční záměr užitek. „Zároveň jsme se snažili, aby se o hlasy Plzeňanů utkaly projekty z různých oblastí a výběr byl pestrý. Jsou tak vyváženě zastoupeny projekty sportovní, kulturní, podpory památek, charity a další,“ uvedla za Radu reprezentantů Ilona Mauritzová, rektorka Západočeské univerzity v Plzni.

Mezi postupujícími projekty se tak objevil například projekt Plzeňské zvony, jehož cílem je navrácení 4 zvonů na věž katedrály sv. Bartoloměje. Dalším postupujícím je pak třeba projekt Bambino creativo = futuropositivo, jehož cílem je vytvořit ideální prostor pro kreativní aktivity dětí a jejich maminek v Liticích, a to umístěním mobilní obytné buňky. 

S jednotlivými záměry se bude moci veřejnost seznámit na internetové stránce programu www.prazdrojlidem.cz, dále postupně na facebookovém profilu Prazdroj lidem pro Plzeňský region a v regionálních médiích.

Už od 1. října lze začít hlasovat právě na uvedené internetové stránce a též pomocí mobilních telefonů. Textové zprávy ve tvaru „PLPmezeračíslo projektu“se budou zasílat na společné číslo 603 824 189. Třetí způsob hlasování bude pomocí tištěných kuponů, kterévyjdou 17. a 24. října v Plzeňském deníku.

„Tři projekty, které získají největší podporu veřejnosti, Rady reprezentantů a zaměstnanců Plzeňského Prazdroje, dostanou automaticky plnou výši žádaného příspěvku. Zbylé prostředky budou rozděleny mezi další nejúspěšnější projekty podle výsledků hlasování veřejnosti,“ popisuje způsob přerozdělení tří milionů korun manažerka firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje Pavla Mášková. Slavnostní vyhlášení výsledků veřejného hlasování a předání šeků proběhne na konci listopadu za účasti zástupců všech přihlášených projektů a Rady reprezentantů.


Seznam projektů, které může veřejnost podpořit

Kód SMS

Projekt /Zadavatel

Žádaný příspěvek v Kč

PLP1

Záchrana dvou českých biblí z 16. století / Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje

115 tis.

PLP2

Plzeňské zvony / Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje

500 tis.

PLP3

Smetanovské dny 2014 / Plzeňská filharmonie, o.p.s.

400 tis.

PLP4

18. Mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2014“ / Plzeňská folklorní scéna

275 tis

PLP5

Dokončení přístavby sokolovny Na Roudné / Sokolská župa Plzeňská

300 tis.

PLP6

Spokojený senior / Domovinka – sociální služby, o.p.s.

500 tis.

PLP7

Centrum Hájek / Asociace pro pomoc handicapovaným dětem

500 tis.

PLP8

Sportem za lepším životním stylem / TJ Lokomotiva Plzeň

500 tis.

PLP9

Nové poradenské centrum Ledovec III. / Ledovec, o.s.

500 tis.

PLP10

Divadelní léto pod plzeňským nebem – 7. ročník / PaNaMo

500 tis.

PLP11

Automobil pro azylový dům / Městská charita Plzeň

300 tis.

PLP12

Bambino creativo = futuropositivo / Přátelé Koinonieo.s.

278 800

PLP13

MFF Juniorfest 2014 / JUNIORFEST, občanské sdružení

400 tis.

PLP14

Renovace společensko-restauračního železničního vozu / ČSOP, 1. základní organizace Iron Monument Club Plzeň

500 tis.

PLP15

Plzeňské folklorní Vánoce / Kruh přátel hudby při  ZUŠ Kralovice

249 500

PLP16

Zapomenutá zahrada 2014 / ENVIC, občanské sdružení

110 068

 

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem téměř 9,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2012 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMillerplc. PilsnerUrquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMillerplc je jednou z předních světových pivovarnických společností, se 70 tisíci zaměstnanci v 75 zemích celého světa. Nabízí více než 200 pivních značek včetně celosvětově známých jako jsou PilsnerUrquell, PeroniNastroAzzurro, Miller Genuin Draft a Grolsch, stejně jako přední lokální značky Aguila (Kolumbie), Castle(Jižní Afrika), Miller Lite (USA), Snow (Čína), Victoria Bitter (Austrálie) nebo Tyskie (Polsko).


Kontakt:

Kateřina Krásová
Plzeňský Prazdroj
Tel.: +420 724 617 219

Plzeň