Čerpáme z historie, opíráme se o tradici

Zkoumáme minulost, abychom se co nejlépe orientovali v budoucnosti. A pečujeme o důležité dokumenty tak, aby zůstaly zachovány pro budoucí generace.

Péče o historický odkaz společnosti

Od dob založení pivovaru střádáme v depozitářích archivu bohatství, které do něj průběžně ukládali plzeňští právovárečníci – zakladatelé Měšťanského pivovaru v Plzni, jehož je dnešní pivovar pokračovatelem – a jejich pokračovatelé. Jedním z důležitých úkolů archivu je pečovat o historický odkaz naší společnosti a udržovat jej stále živý.

O soukromém archivu Plzeňského Prazdroje

Archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj se sídlem v Plzni je spolu s Pivovarským muzeem v Plzni součástí oddělení historických sbírek Plzeňského Prazdroje. První zmínky o registratuře, tedy kancelářské skříni pro ukládání dokumentů, najdeme již na prvních stránkách nejstarší knihy zápisů ze zasedání správní rady z let 1843 – 1851. V současnosti je v archivu uloženo 511 běžných metrů archiválií, které jsou rozčleněny do 116 fondů a sbírek. Dokumenty pokrývají období od poloviny 19. století, nejmladší pocházejí z roku 2018.

V roce 2009 získal archiv akreditaci od Ministerstva vnitra ČR, (podle § 57 zákona o archivnictví č.499/2004Sb.) a působí jako soukromý archiv.

Organizace archivu

Veškeré archiválie obsažené v archivu jsou uspořádány do archivních fondů podle místa, ke kterému se váží. Nejdůležitější, tzv. kmenovými, jsou fondy původního Měšťanského pivovaru v Plzni a dalších, mimo jiné Prvního plzeňského akciového pivovaru (dnes Gambrinus), Plzeňského společenského pivovaru Prior, Českého plzeňského pivovaru Světovar a samozřejmě i pivovarů Plzeňský Prazdroj či Velké Popovice.

Další početnou skupinu tvoří archivní fondy malých pivovarů od Aše až po Železnou Rudu, zastoupeny jsou i fondy zájmových sdružení a odborových organizací. Cenné dokumenty jsou zařazeny ve Sbírce fotografií a ve Sbírce dokumentace.

V roce 2009 byl k archivu připojen tzv. „technický archiv“. Jeho obsah tvoří technická dokumentace ke všem objektům dnešní akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. Rozsah dokumentace je zhruba 220 běžných metrů. Součástí jsou i plány budov či strojního zařízení z 80. let 19. století.