Dělíme se o úspěch s ostatními

Pivovar je odedávna součástí krajiny. Ano, jsme tu doma. A kraji a lidem v něm jsme zavázáni za to, jak úspěšnými jsme se stali. Proto dlouhodobě podporujeme vybrané veřejně prospěšné organizace, které v místě působí.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Dobře známe naše sousedy, takže víme, že každé místo potřebuje to své. Někde si o pomoc říká životní prostředí, jinde je třeba oživit veřejný ém prostoru a jindy zase stmelit sousedy a podpořit místní tradice. To je také důvod, proč o tom, kdo získá naše prostředky, necháme spolurozhodovat i obyvatele daného regionu. Ne nadarmo se říká – kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Velké Popovice

Hlasování ukončeno

Nošovice

Hlasujte
Jaké projekty jsme například podpořili?

Čistá voda Velkopopovicka
ZO ČSOP Velké Popovice

Naším cílem je revitalizace dvou páteřních toků přírodního parku Velkopopovicko, a to Mokřanského a Křivoveského potoka. Nejprve budeme odebírat vzorky, které budou podkladem pro vytvoření studie, poté budou následovat vlastní práce. Kromě toho vytvoříme informační brožury o přírodním parku.

Završení obnovy skautské mohyly Ivančena
Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj

Skautská mohyla Ivančena pod vrcholem Lysé hory prošla v roce 2016 velkou rekonstrukcí. Nyní chce organizace Junák stav mohyly a provizorní prvky definitivně vyřešit. Předmětem projektu bude rekultivace prostoru mohyly a okolí, umístění pamětních desek a cedulí, zřízení informačního modulu s fotografiemi přibližujícími její historii, důvody jejího vzniku i s návodem na přikládání kamenů.

POST BELLUM: Století žen

V rámci projektu Století žen POST BELLUM připraví open air výstavu v centru Plzně, která nabídne příběh deseti zajímavých plzeňských pamětnic dvacátého století – žen, jejichž vzpomínky se dotýkají roku 1989, disentu, roku 1968, padesátých let, tématu emigrace a dalších. 

Oprava historické hasičské stříkačky Ebert
Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

V roce 2019 uplyne 80 let od zakoupení motorové stříkačky Ebert v našem sboru. U této příležitosti bychom rádi tuto stříkačku znovu uvedli do provozu, aby mohla po letech znovu sloužit svému poslání.

Kvalitnější čištění odpadních vod z chat a budov stojících na vrcholu Lysé hory
Klub českých turistů

Cílem projektu je snížit ekologickou zátěž na místní chráněný ekosystém, která vzniká z provozu budov umístěných na vrcholu Lysé hory v důsledku zvýšené návštěvnosti oblasti. Budou realizována technická opatření, kterými se zvýší účinnost fungování místní čistírny a zajistí zlepšení kvality odpadních vod.

Biskupství plzeňské: Obnova katedrály sv. Bartoloměje

Katedrála prochází největší rekonstrukcí za 100 let. Projekt je zaměřen na revitalizaci a rozšíření prohlídkové trasy Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, která je součástí celkové revitalizace. 

V rámci projektu bude vytvořena unikátní expozice a odpočinkové místo pro veřejnost v krásném prostředí podkroví katedrály. Nová expozice v podkroví představí i příběh zvonů katedrály, které jsou spojeny s historií města Plzně i plzeňským pivovarem.