Nastartujme komunity

Věděli jsme, kdy zastavit a zůstat v klidu doma, ale víme také, že už je třeba dát vše zase do pohybu. Nastartovat znovu naši zemi je naší aktuální společnou výzvou. Jsme součástí iniciativy Nastartujme Česko a aktivně podporujeme obnovu společenského života i české ekonomiky.

Naše pivovary jsou odedávna součástí regionů, v nichž působí naše pivovary i každodenního života. Víme, že klíčovou roli v návratu k běžnému životu mají komunity, místní spolky a iniciativy zaměřené na prospěšné věci aktivity ve svém nejbližším okolí. Jejich role je výraznější v těchto dnech, kdy končí opatření v souvislosti s covid-19. Chceme proto podpořit organizace, které mají zajímavé nápady, jak znovu rozběhnout komunitní život a jak zapojit lidi do sousedských aktivit, díky kterým se jim bude v jejich regionu lépe žít.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Každé místo potřebuje to své. To, jak nastartovat komunity a podpořit oživení života v regionu, vědí nejlépe právě místní. Ne nadarmo se říká – kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Jaké projekty jsme například podpořili?

Čistá voda Velkopopovicka
ZO ČSOP Velké Popovice

Naším cílem je revitalizace dvou páteřních toků přírodního parku Velkopopovicko, a to Mokřanského a Křivoveského potoka. Nejprve budeme odebírat vzorky, které budou podkladem pro vytvoření studie, poté budou následovat vlastní práce. Kromě toho vytvoříme informační brožury o přírodním parku.

Završení obnovy skautské mohyly Ivančena
Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj

Skautská mohyla Ivančena pod vrcholem Lysé hory prošla v roce 2016 velkou rekonstrukcí. Nyní chce organizace Junák stav mohyly a provizorní prvky definitivně vyřešit. Předmětem projektu bude rekultivace prostoru mohyly a okolí, umístění pamětních desek a cedulí, zřízení informačního modulu s fotografiemi přibližujícími její historii, důvody jejího vzniku i s návodem na přikládání kamenů.

POST BELLUM: Století žen

V rámci projektu Století žen POST BELLUM připraví open air výstavu v centru Plzně, která nabídne příběh deseti zajímavých plzeňských pamětnic dvacátého století – žen, jejichž vzpomínky se dotýkají roku 1989, disentu, roku 1968, padesátých let, tématu emigrace a dalších. 

Oprava historické hasičské stříkačky Ebert
Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

V roce 2019 uplyne 80 let od zakoupení motorové stříkačky Ebert v našem sboru. U této příležitosti bychom rádi tuto stříkačku znovu uvedli do provozu, aby mohla po letech znovu sloužit svému poslání.

Kvalitnější čištění odpadních vod z chat a budov stojících na vrcholu Lysé hory
Klub českých turistů

Cílem projektu je snížit ekologickou zátěž na místní chráněný ekosystém, která vzniká z provozu budov umístěných na vrcholu Lysé hory v důsledku zvýšené návštěvnosti oblasti. Budou realizována technická opatření, kterými se zvýší účinnost fungování místní čistírny a zajistí zlepšení kvality odpadních vod.

Biskupství plzeňské: Obnova katedrály sv. Bartoloměje

Katedrála prochází největší rekonstrukcí za 100 let. Projekt je zaměřen na revitalizaci a rozšíření prohlídkové trasy Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, která je součástí celkové revitalizace. 

V rámci projektu bude vytvořena unikátní expozice a odpočinkové místo pro veřejnost v krásném prostředí podkroví katedrály. Nová expozice v podkroví představí i příběh zvonů katedrály, které jsou spojeny s historií města Plzně i plzeňským pivovarem.