Pevně věříme, že stejně jako každá hra má svá pravidla, potřebuje je i každé úspěšné podnikání. Pevný rámec pravidlům a zásadám, které dodržujeme v Plzeňském Prazdroji, dává několik důležitých listin. Předně je to dokument Integrovaná politika společnosti. Opíráme se také o morální hodnoty a zásady, které vymezuje náš dokument Zásady obchodní etiky. Podporujeme principy zodpovědného marketingu alkoholických výrobků a následujeme tak vlastní závazné zásady samoregulace zakotvené v Kodexu komerční komunikace.

Integrovaná politika společnosti

Plzeňský Prazdroj patří do uznávané mezinárodní společnosti a zároveň mezi nejobdivovanější firmy v České republice. V podnikání pevně dodržujeme zásady a pravidla, které stanovuje naše integrovaná politika. Ta vymezuje naše postoje ke kvalitě, zdravotní nezávadnosti výrobků a krmných materiálů, k bezpečnosti práce i k ochraně životního prostředí.

Stáhnout dokument
Zásady obchodní etiky

Každý den se v soukromém životě ale i na pracovišti potýkáme s morálními otázkami. Jak jim čelit? Nejlepší je být otevřený, upřímný, spravedlivý a jednat s lidmi ve vší důstojnosti a úctě. Zdravý rozum nás pak často dovede ke správnému rozhodnutí. V našem podnikání platí to samé. Naše pověst je rozhodující pro naše obchodní úspěchy. A uchování morálních zásad je pak klíčovým faktorem v jejich dosahování. Chopit se obtížného morálního rozhodování není však vždy snadné. Zavedli jsme proto zásady obchodní etiky, které jsou závazné nejen pro všechny zaměstnance, ale i pro vedlejší pracovní síly, zhotovitele i konzultanty. S těmito zásadami seznamujeme i naše dodavatele. Pevně věříme, že nás tak nejen oni, ale i zhotovitelé, konzultanti a ostatní partneři, s nimiž obchodujeme, v naší snaze upevnit morální kulturu v naší organizaci podpoří.

Stáhnout dokument
Kodex komerční komunikace

Jsme pevně přesvědčeni o důležitosti šířit a podporovat principy zodpovědného marketingu alkoholických výrobků. Nedílnou součástí této zodpovědnosti je i potřeba komunikovat a prodávat naše výrobky odpovědným způsobem. Reklama na pivo a alkohol všeobecně jsou jedny z nejvíce regulovaných forem propagace zákonem. Věříme nicméně, že zodpovědný výrobce musí jít nad rámec zákonů a mít zásady samoregulace. Proto následujeme vlastní Kodex komerční komunikace.

Stáhnout dokument
Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete více informací.

Více informací