Pevně věříme, že stejně jako každá hra má svá pravidla, potřebuje je i každé úspěšné podnikání. Pevný rámec pravidlům a zásadám, které dodržujeme v Plzeňském Prazdroji, dává několik důležitých listin. Předně je to dokument Integrovaná politika společnosti. Opíráme se také o morální hodnoty a zásady, které vymezuje náš dokument Zásady obchodní etiky. Podporujeme principy zodpovědného marketingu alkoholických výrobků a následujeme tak vlastní závazné zásady samoregulace zakotvené v Kodexu komerční komunikace.

Integrovaná politika společnosti

Plzeňský Prazdroj patří do uznávané mezinárodní společnosti a zároveň mezi nejobdivovanější firmy v České republice. V podnikání pevně dodržujeme zásady a pravidla, které stanovuje naše integrovaná politika. Ta vymezuje naše postoje ke kvalitě, zdravotní nezávadnosti výrobků a krmných materiálů, k bezpečnosti práce i k ochraně životního prostředí.

Stáhnout dokument
Zásady obchodní etiky

Každý den se v soukromém životě ale i na pracovišti potýkáme s morálními otázkami. Jak jim čelit? Nejlepší je být otevřený, upřímný, spravedlivý a jednat s lidmi ve vší důstojnosti a úctě. Zdravý rozum nás pak často dovede ke správnému rozhodnutí. V našem podnikání platí to samé. Naše pověst je rozhodující pro naše obchodní úspěchy. A uchování morálních zásad je pak klíčovým faktorem v jejich dosahování. Chopit se obtížného morálního rozhodování není však vždy snadné. Zavedli jsme proto zásady obchodní etiky, které jsou závazné nejen pro všechny zaměstnance, ale i pro vedlejší pracovní síly, zhotovitele i konzultanty. S těmito zásadami seznamujeme i naše dodavatele. Pevně věříme, že nás tak nejen oni, ale i zhotovitelé, konzultanti a ostatní partneři, s nimiž obchodujeme, v naší snaze upevnit morální kulturu v naší organizaci podpoří.

Stáhnout dokument
Kodex komerční komunikace

Jsme pevně přesvědčeni o důležitosti šířit a podporovat principy zodpovědného marketingu alkoholických výrobků. Nedílnou součástí této zodpovědnosti je i potřeba komunikovat a prodávat naše výrobky odpovědným způsobem. Reklama na pivo a alkohol všeobecně jsou jedny z nejvíce regulovaných forem propagace zákonem. Věříme nicméně, že zodpovědný výrobce musí jít nad rámec zákonů a mít zásady samoregulace. Proto následujeme vlastní Kodex komerční komunikace.

Stáhnout dokument
Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete oznamovací formulář, prostřednictvím kterého můžete oznámení podat.

Oznamovací formulář