Řádná valná hromada akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

28.7.2005 Ostatní produkty

Na dnešní řádné valné hromadě akciové
společnosti Plzeňský Prazdroj schválili akcionáři účetní závěrku za finanční rok
končící 31. března 2005. Rovněž schválili rozdělení výsledků hospodaření za
finanční rok, které obsahuje mimo jiné výplatu dividend ve výši 100 procent
nominální hodnoty akcií. Valná hromada projednala a schválila změny ve stanovách
společnosti i některé personální změny ve složení řídicích orgánů Plzeňského
Prazdroje.


Podstatou úpravy stanov je změna počtu členů představenstva, zpřesnění
způsobu svolávání, jednání a rozhodování představenstva a uvedení působnosti
valné hromady akcionářů do souladu s platným zněním Obchodního zákoníku.


Valná hromada akcionářů zvolila Michaela Shorta, generálního ředitele
Plzeňského Prazdroje, předsedou představenstva společnosti. Novými členy
představenstva byli zvoleni Roy Bagattini a Tibor Kovács.


Poznámky:


1. Částka dividend k vyplacení akcionářům ve výši 1 962 064 tis. Kč je
vypočítána následovně:
a) Ve výši 1000 Kč na jednu akcii společnosti
Plzeňský Prazdroj, a.s., o jmenovité hodnotě 1000 Kč
b) Ve výši 10 Kč na
jednu akcii společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., o jmenovité hodnotě 10 Kč


Podle ustanovení § 161 písm. d)  odst. 1 zákona 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů, příslušné dividendy připadající na
vlastní akcie v držení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (vlastní akcie)
zůstanou na účtu nerozděleného zisku minulých let.


V souladu s platnými předpisy je datum vyplacení dividend stanoveno na 28.
října 2005.


2. Noví členové představenstva Plzeňského Prazdroje: Roy Bagattini je
současný generální ředitel firmy Birra Peroni, dceřiné společnosti SABMiller v
Itálii; Tibor Kovács je technickým ředitelem Plzeňského
Prazdroje.

Praha