Kolektivní smlouva na období do konce března 2007 podepsána

6.4.2006 Udržitelnost a odpovědnost

Celkový nárůst mzdových prostředků bude činit 6 procent


Zástupci odborů a zaměstnavatele v akciové společnosti Plzeňský Prazdroj ukončili v těchto dnech kolektivní vyjednávání a uzavřeli kolektivní smlouvu na období nového finančního roku, tj. s platností do konce března 2007. Kolektivní smlouva předpokládá celkové zvýšení mzdových prostředků pro tarifně odměňované zaměstnance o 6 procent. To ovšem neznamená, že všichni dostanou přidáno 6 %: Konkrétní nárůst tarifní mzdy u jednotlivých zaměstnanců bude posuzován podle objektivního hodnocení jejich výkonu a v závislosti na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti  práce. Kolektivní smlouva stanoví pro tyto účely rozpětí nárůstu od 2,5 % do 6,5 %.


Kolektivní smlouva detailně řeší záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů v Plzeňském Prazdroji. Přináší také několik novinek v odměňování zaměstnanců a v oblasti zaměstnaneckých výhod – například:  • Všichni tarifně odměňovaní zaměstnanci dostanou za duben 2006 jednorázovou odměnu ve výši 25 % měsíční tarifní mzdy (zaměstnanci obchodního úseku 31 %).

  • Nově se zavádí příplatek za odpolední směnu ve vícesměnných provozech – 4 koruny za hodinu.

  • Zvyšuje se také částka určená na sociální benefity čerpané prostřednictvím systému Flexipass (kultura, sport, rehabilitace) – z 1500 na 2000 korun ročně pro každého zaměstnance.

  • O 50 procent ročně ve finančním vyjádření se zvyšuje odběr zaměstnaneckého piva.

Kolektivní smlouva řeší také nově řadu pracovněprávních problémů, jako je například finanční náhrada za pravidelné porady a školení ve výrobě v rámci programu WCM („Výroba na světové úrovni“), pojištění při výkonu práce nebo odměna za odpracovaná léta při odchodu do důchodu.


Odbory a zaměstnavatel se dohodly na vytvoření pracovní skupiny ke kontrole přesčasové práce a také nasměrovaly další vývoj sociálního dialogu.

Plzeň