Časopis Za branou a stránka www.prazdroj.cz jsou nejlepší v ČR

7.4.2006 Ostatní produkty

Největší a nejprestižnější soutěž firemních prezentací, tzv. Zlatý středník, přinesla letos mimořádný úspěch Plzeňskému Prazdroji. Náš zaměstnanecký časopis Za branou získal 1. místo ve své kategorii a internetová stránka www.prazdroj.cz byla hodnocena jako nejlepší mezi korporátními prezentacemi na webu. V porotě soutěže zasedají významní experti z oborů žurnalistiky, fotografie a grafického designu.


Je to zasloužený výsledek tvrdé práce všech, kdo se podílejí na tvorbě firemního časopisu a internetu, především však úseku firemních vztahů a komunikace. Vysokou profesionalitu, kreativitu a smysl pro detail prokázali také naši dodavatelé. Nový design Za branou navrhla agentura Kuklík z Prahy a konkrétní grafickou podobu časopisu tvoří plzeňské vydavatelství Euroverlag. Dlouholetým dodavatelem internetových řešení a dalších prostředků elektronické komunikace pro Plzeňský Prazdroj je společnost Simopt z Tábora.


Časopis Za branou se snaží poutavou formou přiblížit čtenářům – nejen zaměstnancům Plzeňského Prazdroje – co nejvíce zajímavostí o pivu. Vždyť světlý ležák plzeňského typu je jedním z největších fenoménů, které Česká republika dala světu. Ve své práci se redakce časopisu drží vysokých profesionálních standardů, ať už jde o grafiku, fotografie či texty. Korporátní internet www.prazdroj.cz je zase účinným a užívatelsky přátelským informačním a komunikačním kanálem. Přináší základní údaje o společnosti pro nejširší veřejnost, slouží jako první kontaktní místo a zprostředkovává informace i fotografie pro média, knižní publikace, studentské práce či jakékoli jiné prezentace.


Během čtyř let existence této soutěže získal Plzeňský Prazdroj řadu medailových umístění za své publikace – Za branou v roce 2003, Výroční zpráva v roce 2004 a Klub magazín v roce 2005. 

Praha