Plzeňský Prazdroj úspěšně prošel opakovanou zkouškou ISO certifikace

23.7.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj, a. s. získal od renomované společnosti DNV potvrzení platnosti certifikátů ISO. Jako jediná česká pivovarnická společnost vlastní od roku 2004 certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. Dokumenty potvrzují, že ve firmě je úspěšně zaveden společný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí podle mezinárodních norem ISO.

Platnost certifikátů byla při udělení stanovena na dobu tří let. Jednou za rok ověřují auditoři funkčnost systémů řízení. Letos také uplynula celková doba platnosti původních certifikátů. Pro potvrzení platnosti certifikace ISO podstoupil Plzeňský Prazdroj velmi přísný opakovaný audit renomované firmy DNV. Audit byl proveden současně ve všech českých pivovarech Plzeňského Prazdroje (Plzeň, Radegast, Velké Popovice).

Jan Hlaváček, vrchní sládek Plzeňského Prazdroje, který ve společnosti odpovídá mimo jiné za řízení kvality, je přesvědčen, že opětovná certifikace je dokonce přísnější a složitější než při prvním získání certifikátů ISO. „Na certifikátu doslova stojí, že nesplnění certifikačních podmínek může vést k jeho odebrání. Naše společnost úspěšně procházela každoročním průběžným auditem a obstála i při náročném re-certifikačním auditu začátkem roku 2007. Věřím, že přísná certifikace podle ISO může znamenat pro firmu určitou konkurenční výhodu. Našim zákazníkům a partnerům se můžeme prokázat nejen špičkovou kvalitou výrobků, ale i minimálními dopady do životního prostředí, které způsobujeme při výrobě“.

„Velmi důkladná kontrola, kterou u nás v pivovarech prováděli v prvním čtvrtletí letošního roku auditoři z DNV, prokázala, že splňujeme nejnáročnější normy a že kvalitu i ochranu životního prostředí umíme jako odpovědní výrobci řídit a hlídat na úrovni mezinárodních standardů,“ dodává Jan Hlaváček.

Kontakt:
Alexej Bechtin
Tiskový mluvčí
724 617 219

x x x

  • DNV (Det Norske Veritas) je mezinárodní společnost zabývající se certifikací systémů řízení (kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací atd.). Mezi obory činnosti DNV dále patří výrobková certifikace, technické a manažerské poradenství v oblasti řízení rizik a také například klasifikace lodí. Má 140letou tradici a své služby nabízí řadě světových firem z různých oborů podnikání včetně potravinářství. DNV je akreditovaná Radou pro akreditaci RVA – jednou z nejstarších na světě, která požívá nejvyššího celosvětového uznání
  • Plzeňský Prazdroj, a.s. je v českém pivovarnictví průkopníkem nejvyšších standardů kvality i ochrany životního prostředí – reprezentovaných certifikací podle norem ISO. Investice do zvyšování kvality produkce a do ochrany životního prostředí dosahují každoročně řádově stovek milionů korun. Vedení Plzeňského Prazdroje věří, že náročná práce v této oblasti se brzy a úspěšně zúročí.

Plzeň