Promile SMS: služba se osvědčila, dostane širší propagaci

6.9.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Služba Promile SMS, která orientačně informuje např. řidiče a cyklisty o jejich aktuální hladině alkoholu v krvi a o čase, kdy klesne na nulu, za dva roky svého působení zatím zodpověděla celkem 23302 požadavků, přičemž 1/3 uživatelů používá službu opakovaně. Provozovatel služby, občanské sdružení SANANIM, nyní rozšíří přístup ke službě přes WAP a ve spolupráci s novým partnerem, kterým je Plzeňský Prazdroj, se bude v dalším období věnovat intenzivní propagaci využívání Promile SMS. V Evropě zatím služba tohoto typu funguje pouze v ČR a ve Finsku.

Třetina uživatelů služby konzumuje střídmě

Od 1. září 2005 do konce června roku 2007 byla služba Promile SMS objednána z 11635 čísel mobilních telefonů: 67 % uživatelů využilo službu jednou, necelá třetina využila službu opakovaně. Službu využívají především muži, kteří odeslali cca 80 % všech požadavků. Průměrný věk uživatelů byl 33,4 roku, přičemž nejvíce uživatelů (42 %) bylo v kategorii 18 – 29 let. Průměrná hladina vzorku činila 0,79 ‰ alkoholu, ženy měly v průměru 0,73 ‰, muži 0,81 ‰. Většina uživatelů služby praktikuje střídmou konzumaci – nejčastějším množstvím alkoholu zkonzumovaného během jedné příležitosti bylo 40 g (množství odpovídající cca 1 litru piva). Nulovou hladinu alkoholu v krvi mělo v době odeslání SMS více než třetina uživatelů služby. To jsou většinou lidé, kteří chtějí druhý den ráno sednout za volant a chtěli by vědět, zda jsou již střízliví.

Jedna Promile SMS stojí 20 Kč, které putují na programy prevence a léčby závislostí občanského sdružení SANANIM a vývoj a provoz samotné služby. Ta nyní dosáhla vysokého komfortu pro uživatele, ale její další rozvoj potřebuje dobrou propagaci a širší povědomí veřejnosti.

„Aby byla služba ještě více využívána, spouštíme nyní také uživatelsky přátelštější přístup pomocí WAP technologie a ve spojení s Plzeňským Prazdrojem budeme o službě více informovat širokou veřejnost i vybrané cílové skupiny,“ říká Jiří Richter, výkonný ředitel občanského sdružení SANANIM.

Plzeňský Prazdroj pomůže především s propagací

Hlavním partnerem služby je od letošního podzimu Plzeňský Prazdroj, lídr českého pivního trhu a společnost s dlouhodobě propracovanou politikou odpovědného výrobce alkoholu. „Těžiště spolupráce a tedy našeho přínosu k umírněné a odpovědné konzumaci vidíme zejména v podpoře propagace této služby,“ říká Marek Hlavica, manažer firemních vztahů Plzeňského Prazdroje.

Na kulturních akcích sponzorovaných a pořádaných Plzeňským Prazdrojem (v tomto roce např. Letorosty Beroun – 20. září 2007 nebo Pilsner Fest – 3.-7. října 2007), které navštěvují řádově desítky tisíc lidí z cílových skupin služby Promile SMS, bude služba propagována nejrůznějšími způsoby: informačním stánkem a distribucí letáků s návodem, na pivních kroužcích osvědčujících zletilost nebo prostřednictvím tzv. pivních andělů pohybujících se po místě konání akce s alkotestery. Plzeňský Prazdroj také zkoumá možnost upozornit na službu přímo na balení piva (etikety láhví a plechovek, multipacky) nebo na účtenkách, podtáccích, stojáncích atd.

Jak funguje služba Promile SMS

Odeslaná Promile SMS musí obsahovat následující údaje: pohlaví, věk a hmotnost, začátek konzumace alkoholických nápojů, jeho druh a množství. Pomocí jednoduchého návodu zadá zájemce tato data a odešle SMS. Do minuty obdrží odpověď obsahující údaje o aktuální hladině alkoholu v krvi a orientačním čase, kdy hladina alkoholu klesne na 0 promile. Součástí odpovědi jsou také stručné informace o rizicích spojených se zjištěnou hladinou alkoholu. Odbourávání alkoholu však závisí i na jiných faktorech, proto je dobré ponechat si před jízdou autem či na kole určitou časovou rezervu. Druh nápoje je zadáván pomocí kódů, které jsou k dispozici na stránkách služby (www.promilesms.cz). Na stránce http://wap.promile.info lze nově využít službu prostřednictvím WAP technologie, což je pro uživatele jednodušší, například nemusí znát kódy jednotlivých typů alkoholu, které vypil.

Promile SMS - jak na to?

Občanské sdružení SANANIM

Je největší nestátní organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době sdružení provozuje deset hlavních programů – Terénní programy, Kontaktní centrum, CADAS, Denní stacionář, terapeutické komunity (TK) Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agenturu, Poradenské centrum pro rodiče – a řadu programů doplňujících. Jednotlivé projekty sdružení dnes zabezpečuje více než 95 zaměstnanců a 38 externích spolupracovníků.

Plzeňský Prazdroj jako odpovědný výrobce piva

S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností. Plzeňský Prazdroj se aktivně podílí na prevenci negativních důsledků nadměrné nebo nevhodné konzumace alkoholu a pomáhá prosazovat zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, ať už samostatně nebo v rámci Iniciativy zodpovědných pivovarů.

Pro více informací:
Jiří Richter, výkonný ředitel, občanské sdružení SANANIM
e-mail:
tel: 284 822 872

Marek Hlavica, manažer firemní komunikace, Plzeňský Prazdroj, a. s.
e-mail:
tel: 257 287 252

Přílohy:

Fotografie Promile SMS 1 (JPG, 460 kB)
Fotografie Promile SMS 2 (JPG, 550 kB)
Fotografie Promile SMS 3 (JPG, 320 kB)

Praha