Prazdroj snížil emise CO2 o více než polovinu

25.6.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Další úspory umožní přeměna odpadní biomasy na palivo

V prvním období Národního alokačního plánu se Plzeňskému Prazdroji podařilo i při rostoucím objemu výroby snížit objem vypouštěného CO 2 oproti povolenému množství o více než 50 %. Hlavní úspory emisí přinesla modernizace varny v pivovaru v Plzni, která nyní šetří až 87 % emisí. V porovnání s celým českým průmyslem, který v průměru ušetřil jen 4% emisních povolenek, se jedná o mimořádný výsledek.

Do druhého období Národního alokačního plánu v letech 2008 – 2012 dostal Plzeňský Prazdroj pouze poloviční objem povolenek v porovnání s předcházejícím obdobím. Díky ekologickým projektům a investicím z uplynulých let si Prazdroj s tímto počtem povolenek i při zvyšující se produkci vystačí.

„Vzhledem k dlouhodobým záměrům Prazdroje zvyšovat export piva se připravujeme na případnou potřebu zvýšit objem výroby, aniž bychom na trhu nakupovali dodatečné povolenky. Cílem našich projektů v následujících čtyřech letech proto bude přeměna odpadní biomasy z výroby piva na palivo – ať už přímé organické palivo nebo na bioplyn – a jeho využití pro takzvané kogenerační jednotky, které budou vyrábět elektrickou energii a využitelné odpadní teplo,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

Pro první etapu Národního alokačního plánu (NAP) v období 2005 až 2007 Plzeňský Prazdroj obdržel pro své pivovary* 39 370 povolenek pro každý rok. Skutečná produkce oxidu uhličitého však byla zhruba 18 000 tun ročně, což odpovídá spotřebě 18 000 povolenek za rok. Přebytku povolenek dosáhl Prazdroj díky průběžně prováděným projektům ke snížení emisí CO2 při výrobě tepla.

Hlavní úspory přinesla modernizace varny v pivovaru v Plzni , díky které se podařilo snížit roční emise o 87 %, z 15 000 tun CO2 na 2 000 tun CO2. O 6–8 % emisí CO2 se zlepšil i  pivovar Radegast v Nošovicích díky výstavbě anaerobní čističky odpadních vod zpracovávající bioplyn, který je jako přídavné palivo spalován v kotelně pivovaru. Obdobně přispěla modernizace čistírny odpadních vod ve Velkých Popovicích*, kde je vznikající bioplyn zužitkován na vytápění a vyhřívání procesu čištění odpadních vod.

Opatření

Změna emisí CO2
(tuny/rok)

Úspora emisí CO2

Modernizace varny
v Plzni

z 15 000 na 2 000

87 % (cca 13 000 tun)

Anaerobní čistírna
s jímáním
bioplynu v Nošovicích

ze 19 000 na 17 500

6–8 % (cca 1 500 tun)

Plzeňský Prazdroj tak byl výrazně úspěšnější než celý český průmysl. Celkem vypustily podniky v ČR v období NAP I do ovzduší 244,1 milionu tun CO2 (2005: 82,7 mil. tun, 2006: 83,7 mil. tun, 2007: 77,7 mil. tun), ačkoliv povolenky měly na 292,8 milionu tun (ročně 97,6 mil. tun). Uspořily tak cca 17 %. Prazdroji se podařilo i při rostoucím objemu výroby snížit objem vypouštěného CO 2 oproti povolenému množství o více než 50 % (povoleno 118 110 tun, vypuštěno 54 000 tun).

Přebytek povolenek v objemu 55 000 v roce 2006 Prazdroj prodal na burze a získané finance použil k dalším investicím do ochrany životního prostředí. Desetinu původně přiděleného objemu bylo nutno po celé období udržovat v rezervě pro případ výkyvů výroby nebo aktuálních klimatických podmínek, část z nich ale se Prazdroji podařilo ještě těsně před koncem první etapy prodat.

2 v pivovarech Nošovice a Plzeň“ title=“Graf: Vyprodukované emise CO2 v pivovarech Nošovice a Plzeň“ width=“426″ height=“243″ />

Graf: Vyprodukované emise CO2 v pivovarech Nošovice a Plzeň

Pro druhé období NAP v letech 2008 – 2012 byla kvóta emisí CO2 pro ČR snížena o 11 % na 86,8 miliónu tun a český stát tak přiděloval výrazně nižší objemy povolenek. Prazdroji byly dokonce přiděleny povolenky odpovídající pouhým 19 235 tunám CO2 ročně. Díky ekologickým projektům z předchozích let si Prazdroj s alokovaným počtem povolenek i při zvyšující se produkci vystačí, a to i přesto, že obdržel o více než polovinu povolenek méně než v předcházejícím období.

* Do systému emisních povolenek jsou zahrnuty dva pivovary Plzeňského Prazdroje. Pivovar Radegast v Nošovicích a pivovar v Plzni (pivovar ve Velkých Popovicích má nižší příkon než 20 MW na emisním zdroji a do systému emisních povolenek nespadá).

Společně s péčí o vodní zdroje, čištěním průmyslových vod, recyklací, úsporami energie a zefektivněním dopravy jsou minimalizace emisí CO2 i ostatních emisí v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Další informace vám poskytne

Petr Holeček
Manažer životního prostředí
377 062 809
724 617 882

Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 617 219

x x x
  • S celkovým prodejem více než 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v Česku a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholický Radegast Birell.
  • Plzeňský Prazdroj vyrábí v ČR pivo ve třech pivovarech – v Plzeňském pivovaru, Pivovaru Radegast a Pivovaru Velké Popovice.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího výrobce piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.

Plzeň