Prazdroj vydává zprávu o společenské odpovědnosti

12.9.2008 Udržitelnost a odpovědnost

S dalšími devíti firmami z ČR je nominován do mezinárodní soutěže  

Plzeňský Prazdroj vydává pravidelnou Zprávu o společenské odpovědnosti, kterou začal publikovat před třemi lety jako jeden z prvních podnikatelských subjektů v ČR. Zpráva shrnuje nejdůležitější hodnoty, na kterých si nejvýznamnější český výrobce a exportér piva zakládá. Mezi jeho hlavní cíle patří ochrana životního prostředí, naplnění sociálních a společenských závazků, péče o historický odkaz a zachování vysoké kvality jeho pivních značek. Koncem srpna se Prazdroj dostal mezi 10 českých firem, které se budou ucházet o umístění v mezinárodní soutěži hodnotící společenskou odpovědnost firem.

„O společenské odpovědnosti se hodně diskutuje a přemítá, což ovšem nepřináší skutečné hodnoty. Proto již třetím rokem prezentujeme zprávu, která osvětluje náš pohled na společenskou odpovědnost a také dává konkrétní příklady našich činů v této oblasti.,“ říká Mike Short, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňského Prazdroje.

Prazdroj mezi deseti nominovanými
Koncem srpna se Plzeňský Prazdroj dostal mezi deset českých firem, které se budou ucházet o nejlepší umístění v mezinárodní soutěži hodnotící společenskou odpovědnost firem. Rozhodla o tom porota Evropské ceny za společenskou odpovědnost, ve které zasedli ministryně Vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny – Džamila Stehlíková, olympionik Imrich Bugár, profesor veřejné a sociální politiky na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Martin Potůček a výkonná ředitelka Fóra dárců Pavlína Kalousová. Podrobnosti o soutěži jsou na webových stránkách http://www.mc-triton.cz/csr2008

Tři pilíře společenské odpovědnosti
Obsahem Zprávy je sedm kapitol, které naplňují tři pilíře společenské odpovědnosti firem – ekonomické, sociální a ekologické závazky. Přihlášení se k propagaci odpovědné konzumaci alkoholu (1) má za úkol předcházet možným negativním osobním i společenským důsledkům nadměrné konzumace alkoholu. Prazdroj tak naplňuje jednotný přístup skupiny SABMiller jako odpovědného výrobce alkoholických nápojů. V části věnované ochraně životního prostředí pivovary Plzeňského Prazdroje deklarují postup v rámci environmentálního managementu (2), který naplňují v souladu se standardy ISO 14001. Další kapitoly se věnují péči o historický odkaz (3), respektu k lidským právům, podpoře rozvoje komunit a transparentnosti podnikání.

Jedním ze sociálních projektů je program Prazdroj lidem (dříve Občanská volba), který úspěšně funguje již od roku 2002. Cílem je podporovat rozvoj regionů, v nichž tři pivovary působí. V rámci konkrétních aktivit se podařilo za šest let v rámci tohoto programu rozdělit 42 milionů mezi více než 194 projektů.

Zprávu o společenské odpovědnosti Plzeňského Prazdroje, a. s. naleznete na adrese – www.prazdroj.cz/cz/o-spolecnosti/odpovednost

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

x x x
  • S celkovým prodejem více než 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenčních výrob) a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího výrobce piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller. Skupina značek SABMiller zahrnuje dále významné značky jako Miller Genuine Draft a Peroni Nastro Azzurro, a mnoho dalších úspěšných regionálních značek.

(1) Plzeňský Prazdroj např. podporuje službu Promile Info, která již více než dva roky orientačně informuje řidiče o čase, za který hladina alkoholu v krvi klesne na nulu.
(2) V oblasti ekologie se daří přetvářet 99 % dřívějších odpadů na druhotné suroviny. Nové odlehčené lahve snížily spotřebu pohonných hmot a energie potřebné k recyklaci.
(3) Plzeňský Prazdroj stále provozuje jeden ze svých historických provozů – pivovarskou bednárnu, která je jednou z posledních nejen v Evropě, ale zřejmě i na světě.

Plzeň