Pivovar Radegast zvyšuje energetické využití odpadních vod

31.10.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Za první půl rok ušetřil pivovar 130 000 m3 zemního plynu

Pivovar Radegast ze skupiny Plzeňského Prazdroje úspěšně uvedl do plného provozu systém na optimální spalování bioplynu v kotelně pivovaru. Pivovar nyní využívá celkem téměř 100 % veškerého bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod z pivovaru v metanogenním UASB reaktoru.

Dokončením projektu, který optimalizuje spalování bioplynu v kotelně, se ještě zlepšilo energetické využití odpadních vod v pivovaru  Radegast. Ve stávající kotelně je nyní možné využívat jako palivo zelený bioplyn získaný z odpadních vod se zemním plynem. Rozšíření ekologického spalování právě slaví půlrok, za tu dobu zužitkovala kotelna o 130 000 m3 zeleného paliva bioplynu více než v předcházejících letech. Využití bioplynu získaného na tzv. předčistírně odpadních vod se tím zvýšilo o 20% na současných 99%.

Celkově Prazdroj ve svých čistírnách odpadních vod u pivovarů v Nošovicích a Velkých Popovicích ročně více než 1 milion m3 bioplynu, který je využit na výrobu tepla. „Ušetříme tak množství zemního plynu, které by zásobilo zhruba 260 rodinných domů na vytápění a běžnou spotřebu po dobu jednoho roku,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

Více než 40 % ze své celkové roční produkce 3,375 mil m3 odpadních vod využívají pivovary Plzeňského Prazdroje v anaerobních reaktorech, kde se organické znečištění přemění z velké části na energeticky využitelný bioplyn. Předčištěná voda z  reaktoru pivovaru v Nošovicíc  je finálně  vyčištěna v městské čistírně odpadních vod ve Sviadnově a pak  již čistá odtéká do řeky Ostravice . Jiný systém je použit pro čištění dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch pivovaru v Nošovicích, kde se využívají přírodní čistící rybníky před odtokem do řeky Morávky

Čištění průmyslových vod, úspory energie, péče o vodní zdroje, minimalizace emisí CO2, recyklace a druhotné využití odpadů v Plzeňském Prazdroji jsou nedílným projevem společenské odpovědnosti a strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

x x x
  • S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenční výroby v zahraničí)  a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty.

Nošovice