Pivovar Radegast zvyšuje energetické využití odpadních vod

31.10.2008 Ostatní

Za první půl rok ušetřil pivovar 130 000 m3 zemního plynu

Pivovar Radegast ze skupiny Plzeňského Prazdroje úspěšně uvedl do plného provozu systém na optimální spalování bioplynu v kotelně pivovaru. Pivovar nyní využívá celkem téměř 100 % veškerého bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod z pivovaru v metanogenním UASB reaktoru.

Dokončením projektu, který optimalizuje spalování bioplynu v kotelně, se ještě zlepšilo energetické využití odpadních vod v pivovaru  Radegast. Ve stávající kotelně je nyní možné využívat jako palivo zelený bioplyn získaný z odpadních vod se zemním plynem. Rozšíření ekologického spalování právě slaví půlrok, za tu dobu zužitkovala kotelna o 130 000 m3 zeleného paliva bioplynu více než v předcházejících letech. Využití bioplynu získaného na tzv. předčistírně odpadních vod se tím zvýšilo o 20% na současných 99%.

Celkově Prazdroj ve svých čistírnách odpadních vod u pivovarů v Nošovicích a Velkých Popovicích ročně více než 1 milion m3 bioplynu, který je využit na výrobu tepla. „Ušetříme tak množství zemního plynu, které by zásobilo zhruba 260 rodinných domů na vytápění a běžnou spotřebu po dobu jednoho roku,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

Více než 40 % ze své celkové roční produkce 3,375 mil m3 odpadních vod využívají pivovary Plzeňského Prazdroje v anaerobních reaktorech, kde se organické znečištění přemění z velké části na energeticky využitelný bioplyn. Předčištěná voda z  reaktoru pivovaru v Nošovicíc  je finálně  vyčištěna v městské čistírně odpadních vod ve Sviadnově a pak  již čistá odtéká do řeky Ostravice . Jiný systém je použit pro čištění dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch pivovaru v Nošovicích, kde se využívají přírodní čistící rybníky před odtokem do řeky Morávky

Čištění průmyslových vod, úspory energie, péče o vodní zdroje, minimalizace emisí CO2, recyklace a druhotné využití odpadů v Plzeňském Prazdroji jsou nedílným projevem společenské odpovědnosti a strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

x x x
  • S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenční výroby v zahraničí)  a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty.

Nošovice