Pivovarské muzeum oslaví jubileum rozšířením expozice

1.4.2009 Ostatní produkty

Na základě právě podepsané smlouvy se Správou veřejného statku Města Plzně převzal plzeňské historické podzemí do správy Plzeňský Prazdroj, který bude veškerý výtěžek z provozování prohlídkového okruhu v podzemí vracet zpět do vylepšování této expozice a její marketingové podpory. Město jako majitel podzemí  obnovilo historický vstup ze sklepení Pivovarského muzea. 

Napojení podzemí na Pivovarské muzeum nebylo technicky složité, propojení už kdysi existovalo a nyní byla jen odstraněna stará zazdívka stávající historické chodby. Vstup byl upraven pro pohodlí návštěvníků, nové je také osvětlení a bezpečnostní prvky. Propojovací chodba je úzká a umožní pohyb jen v jednom směru. Proto byla instalována speciální signalizace, která zaručí bezpečný pohyb skupin návštěvníků.

„Po připojení prohlídkového okruhu v Plzeňském historickém podzemí chceme využít zkušeností s úspěšným provozem turistických cílů, zvýšit, povědomí o Plzeňském historickém podzemí a posílit turistickou atraktivitu centra Plzně pro návštěvníky z celého světa,“ říká Jindřiška Eliášková z Plzeňského Prazdroje.

V expozici historického podzemí zavedeme postupy a procesy, které úspěšně fungují v našich současných provozech a trasách. Zavádíme  online rezervační systém, výklad průvodců je k dispozici  ve všech hlavních světových jazycích.,“ doplňuje Jindřiška Eliášková.

Propojení s historickým podzemím je symbolickým dárkem k 50. výročí založení Pivovarského muzea, jehož oslavy proběhnou 8. – 10. května 2009 v Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí. Během oslav bude slavnostně „přestřižena páska“ ke vstupu do Plzeňského historického podzemí z budovy Pivovarského muzea.

Pro jubilejní  padesátou sezónu připravuje Pivovarské muzeum také novou expozici věnovanou historii rozvoje plzeňského pivovarnictví na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci se v ní seznámí nejen s historií a slávou Měšťanském pivovaru, ale nově se dozvědí i řadu stejně hodnotných zajímavostí o historii i současnosti pivovaru Gambrinus i bývalých plzeňských pivovarech SvětovarPrior.

Poznámky pro editory:

  • Pivovarské muzeum je jediným odborným pracovištěm svého druhu vČesku. Dokumentuje historii piva od jeho prapočátků ve starověku, zejména ale uchovává historické předměty a obrazovou dokumentaci dějin českého pivovarnictví.
  • Bylo otevřeno již vroce 1959, u příležitosti 100. výročí ochranné známky Plzeňské pivo. Letos oslaví 50 let existence. Myšlenka na zřízení Pivovarského muzea je však ještě starší, pochází zroku 1929. Zhlediska pojetí a šíře expozice jde o světový unikát.
  • Posláním muzea je dokumentace a mapování historie pivovarnictví bez teritoriálního vymezení. Expozice představuje dějiny pivovarnictví od starověku po novověk. Přibližuje návštěvníkům způsob přípravy a konzumace piva u starověkých civilizací Mezopotámie a Egypta a dále
    u evropských kultur Řeků, Římanů, Germánů, Keltů a Slovanů. Nabízí také informace
    o počátcích a vývoji českého pivovarnictví a řemesel a technologií sním spojených.
  • Pivovarské muzeum vPlzni se nalézá vpůvodním právovárečném domě, který se zachoval ve své autentické podobě.
  • Ročně navštíví Pivovarské muzeum přes 40 000 návštěvníků zcelého světa.
  • Pivovarské muzeum se věnuje odborné, publikační a vědecké činnosti. Kromě toho však pořádá a účastní se nejrůznějších kulturních, vzdělávacích i prezentačních akcí.

Kontakt:
Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj
724 617 219

Plzeň