Jeden rok nové návštěvnické trasy v Prazdroji

10.9.2009 Akce

V květnu 2009 při příležitosti 50. výročí vzniku Pivovarského muzea se nabídka návštěvnických služeb Plzeňského Prazdroje opět rozšířila díky propojení budovy Pivovarského muzea s chodbami plzeňského historického podzemí.

Rozšíření návštěvnické trasy

 • Panoramatická projekce s otočným hledištěm – představení výrobního postupu a surovin pro výrobu piva Pilsner Urquell
 • Smyslová expozice surovin – voda, ječmen, chmel, kvasinky
 • Historická varna z 30. let 20. století

Od jejího uvedení do provozu si novou část návštěvnické trasy prohlédlo již 183 000 návštěvníků.

Zpřístupnění trasy všem handicapovaným návštěvníkům

 • Trasa je speciálně uzpůsobena
  • Prohlídky pro zrakově, sluchově tělesně a duševně postižené
  • Bezbariérové vstupy, výtahy, autobus
  • Vyškolení průvodci
 • Spolupráce s ústavy
  • Každý rok přijede několik stovek handicapovaných návštěvníků
  • Intenzivní spolupráce s ústavy i paralympioniky
 • Běh pro Paraple
  • Benefiční sportovně-společenská akce přímo v prostorách pivovaru
  • Proběhly již dva ročníky (2008, 2009)

ERIH – Evropská cesty průmyslového dědictví

 • Pivovar Plzeňského Prazdroje je prvním českým reprezentantem v nejvyšší kategorii tzv. kotevních bodů ERIH

Návštěvnost

Hospodářská krize se na návštěvnosti plzeňského pivovaru závažněji nepodepsala, a to zejména díky zajímavé a rozmanité kombinaci tří prohlídkových tras, které se navzájem doplňují. Na začátku srpna přijel do pivovaru letošní stotisící host. Nejvíce, 67 %, návštěvníků míří do pivovaru, 23 % do Pivovarského muzea a 10 % do historického podzemí města.

Změnou proti minulosti je národnostní skladba. První a druhá pozice tradičně patří Čechům a Němcům, Rusy na třetím místě ale vystřídali Taiwanci.

Celosvětový trend v cestovních ruchu z posledních let dokazuje i rozložení návštěvníků na našich trasách, kdy se zvyšuje podíl individuálních návštěvníků na úkor organizované turistiky (2006: 34 % vs. 66 %, 2009: 41 % vs. 59 %).

Klasická prohlídka pivovaru – co vše je dnes možné vidět

 • Návštěvnické centrum – zrekonstruovaná památka industriální architektury
 • Nejmodernější stáčírna v České republice s hodinovou kapacitou až 120 tisíc lahví.
 • Expozice surovin – panoramatická projekce a otočné hlediště, moderní expozice zapojí nejen zrak, ale i další smysly návštěvníků
 • Zrestaurovaná historická varna ze 30. let minulého století
 • Současná varna Pilsner Urquell
 • Historické sklepy – ukázka kvašení a zrání piva v dubových kádích a sudech, pro návštěvníky starší 18 let ochutnávka nefiltrovaného a nepasterovaného piva Pilsner Urquell

Program „Pivovarnictví – Úspěšné odvětví českého průmyslu“

 • Návštěvnické centrum a kinosál – úvod do  historie pivovarnictví v Čechách, slavný příběh Plzeňského Prazdroje
 • Kulturní památky v pivovaru – jubilejní brána a vodárenská věž, do které mohou účastníci nově nahlédnout
 • Bednářská dílna – historie řemesel spjatých s pivovarnictvím
 • Expozice dopravy (budova výstavu) – historické pivovarské dopravní prostředky
 • Hala slávy – největší klenoty z historie pivovaru
 • Labyrint sklepů a „lednice“ – ukázky bednářského řemesla, chlazení sklepů ledem

Poznámky pro editory:

 • Aktivity Plzeňského Prazdroje pro návštěvníky Plzně zahrnují Návštěvnické centrum, návštěvnickou trasu, stáčírnu v pivovaru a také Pivovarské muzeum v centru města. Pivovar patří k nejatraktivnějším turistickým destinacím ČR.
 • Pivovarské muzeum v Plzni se nalézá v původním právovárečném domě, který se zachoval ve své autentické podobě ve Veleslavínově ulici. Bylo otevřeno v roce 1959, u příležitosti 100. výročí ochranné známky „Plzeňské pivo“.
 • Ročně navštíví pivovar a Pivovarské muzeum více než 185 000 návštěvníků z celého světa.

Kontakt:
Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj
724 617 219

Plzeň