Plzeňský Prazdroj představuje odpovědnostní trasu určenou speciálně školám

10.9.2009 Udržitelnost a odpovědnost

Od září nabízí Plzeňský Prazdroj speciální program pro školní zájezdy i individuální návštěvníky mladší 18 let. Nezletilí návštěvníci se seznámí s historií a tradicí českého pivovarnictví a rolí Plzeňského Prazdroje v ní. Oproti standardní prohlídkové trase, na kterou doposud chodili všichni návštěvníci pivovaru bez rozdílu, je součástí té pro nezletilé také návštěva vodárenské věže, bednářské dílny a expozice týkající se dopravy. Nezletilí se v rámci odpovědného přístupu k problematice konzumace alkoholu mladistvými nepodívají do míst přímo spojených s výrobou piva. Výjimka platí pro školy potravinářského a hotelového zaměření, pro které je exkurze součástí výuky.

Plzeňský Prazdroj je přední pivovarskou společností a nyní představuje nový trend v oblasti firemní odpovědnosti. „Pivovar i řemesla spojená s uměním vařit pivo sehrály v českých dějinách svoji roli a jsou spjaty s českými tradicemi i kulturou. Proto by byla škoda, kdyby se neplnoletí nemohli do pivovaru podívat vůbec. Proto školám nabízíme nový exkurzní program nazvaný Pivovarnictví – Úspěšné odvětví českého průmyslu,“ říká Luděk Kraus, manažer firemní odpovědnosti v Plzeňském Prazdroji.  

Dále vysvětluje, proč přichází pivovar s touto novinkou: „Plzeňský Prazdroj jako přední pivovarská společnost ve střední Evropě jde příkladem i na poli odpovědnosti. Vnímáme obavy veřejnosti v souvislosti s konzumací alkoholu nezletilými. Náš marketing je striktně zaměřen na osoby starší 18ti let, což se nyní promítá také na prohlídkových trasách pivovarem. Organizované skupiny nezletilých mohou i nadále pivovar navštívit, jejich prohlídková trasa se ale zaměří na historii a tradici českého pivovarnictví a roli Plzeňského Prazdroje v ní,“ říká Luděk Kraus z Plzeňského Prazdroje.

Nový program ve všech pivovarech Plzeňského Prazdroje, tedy v Plzni, Velkých Popovicích a v Nošovicích, nabídne plnohodnotný zážitek z pivovaru, ovšem z jiného úhlu pohledu.

V Plzni začíná exkurze v Návštěvnickém centru úvodem do historie pivovarnictví v Čechách a pokračuje vyprávěním slavného příběhu Plzeňského Prazdroje v kinosále. Na nádvoří pivovaru mohou návštěvníci obdivovat první ze dvou pivovarských kulturních památek, Jubilejní bránu. Druhou památkou na okruhu je vodárenská věž. Exkurzím se naskytne nevšední pohled do útrob více než 100 let staré technické památky. Část prohlídky pojednává o historii řemesel – například bednářství, kterému je věnována speciální expozice, ve které si návštěvníci mohou vyzkoušet sestavit dřevěný soudek. Způsoby dopravy piva dokládají historické dopravní prostředky –  povoz, lokomotiva a nákladní auto. V hale slávy jsou vystaveny největší klenoty z historie pivovaru. Na závěr prohlídky návštěvníci projdou labyrintem sklepů do lednice, kde se uchovával v minulosti led po celý rok. Ve sklepeních si také návštěvníci budou moci vlézt do sudu malým otvorem, tak jak to kdysi prováděli sklepáci při údržbě sudů.

Ve Velkých Popovicích začíná program v novém Návštěvnickém centru. Na úvod se návštěvníci seznámí s historií oboru i pivovaru samotného. Po krátkém úvodním filmu je další část prohlídky věnována zakladatelské rodině Ringhofferů a jejich podnikatelskému úspěchu. Díky nové „muzejní“ expozici návštěvníci historií pivovaru i osobně projdou  a prohlédnou si artefakty spojené s pivovarem. Na závěr prohlídky čeká na všechny živý maskota pivovaru – kozel Olda.

Prohlídkový okruh pro nezletilé v Radegastu začíná na recepci úvodním filmem o regionu a pokračuje vyprávěním legendy o pohanském bohu Radegastovi. Další část prohlídky je věnována obci Ńošovice a její historii a řemeslům, které v minulosti k pivovarnictví patřily. Na věži s překrásným výhledem do kraje budou návštěvníci seznámeni s širšími okolnostmi historie pivovarnictví na severní Moravě a v Nošovicích.

„Rozhodnutí o zavedení speciálních prohlídkových tras pro nezletilé učinilo vedení společnosti Plzeňský Prazdroj. Doufáme, že tuto změnu veřejnost ocení a přijme ji jako odpovědný krok správným směrem,“ dodává k novince v Plzeňském Prazdroji Luděk Kraus.

Programu „Pivovarnictví – úspěšné odvětví českého průmyslu“ se mohou účastnit jak individuální návštěvníci, tak předem objednané skupiny žáků, studentů, kteří nejsou plnoletí.
Individuální návštěvníci s dětmi do 18 let mají na výběr. Mohou se zúčastnit buďto nového programu, či klasické prohlídky pivovarem. Je tedy na rodičích, který okruh pro své děti zvolí.

Základním a středním školám kromě nového programu Pivovarnictví nabízíme v Plzni také prohlídku Pivovarským muzeem a Plzeňským historickým podzemím, kam mohou samozřejmě všechny věkové kategorie návštěvníků a pro školy jsou připraveny dokonce specielní výukové programy.

Poznámky pro editory:

  • Aktivity Plzeňského Prazdroje pro návštěvníky Plzně zahrnují Návštěvnické centrum, návštěvnickou trasu, stáčírnu v pivovaru a také Pivovarské muzeum a historické podzemí v centru města.
  • Pivovar se stal společenským centrem regionu, místem pořádání nejrůznějších kulturních, vzdělávacích i prezentačních akcí, a patří k nejatraktivnějším turistickým destinacím ČR.
  • Pivovarské muzeum v Plzni se nalézá v původním právovárečném domě, který se zachoval ve své autentické podobě ve Veleslavínově ulici. Bylo otevřeno v roce 1959, u příležitosti 100. výročí ochranné známky „Plzeňské pivo“.
  • 800 metrů dlouhý prohlídkový okruh Plzeňského historického podzemí je přístupný z budovy Pivovarského muzea. Labyrint chodeb, sklepů a studní byl pod městem Plzní budován již od 14.století a je neodmyslitelně spojen s historií i současností města.
  • Ročně navštíví pivovar, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí téměř 200 000 návštěvníků z celého světa.

Kontakt:
Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj
724 617 219

 

Plzeň