Radegast může využívat označení české pivo

26.11.2009 Radegast

Výraz „české pivo“ je oficiálním chráněným zeměpisným označením, které je zapsáno u Evropské komise na základě žádosti Českého svazu pivovarů a sladoven. „Zapsání označení Evropskou komisí je bezesporu velkým zahraničním úspěchem českého pivovarnictví a přispěje k zachování českého pivního fenoménu v jeho tradičním pojetí. Proto jsme si nechali oprávněnost jeho užívání potvrdit příslušnou autoritou.“ říká Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast.

O tzv. soulad se specifikací požádal Plzeňský Prazdroj, do jehož portfolia Radegast patří, orgány SZPI. Na základě tohoto ohlášení SZPI prověřovala vzorky piva, zda jsou v souladu s definovanými analytickými parametry Českého piva a provedla audit v pivovaru Radegast, zda výroba probíhá v souladu s definovaným výrobním procesem.

„Označení české pivo je abecedou českého pivovarství, základ. My ale jdeme trošku dál a kritéria máme ještě přísnější,“ dodává I. Kaňák

Součástí auditu byla kontrola dokladů o původu surovin (např. dodací listy), kontrola jakostních parametrů surovin (laboratorní rozbory nebo údaje od dodavatele surovin). Inspektoři prověřovali průběh výroby včetně varních listů (např. složení sypání a chmelení, teplota a čas rmutování, záznamy o chmelovaru) a protokolů o kvašení (např. záznamy o použitých kvasnicích, průběh teploty kvašení), v laboratoři zkoumali analytické parametry výroby mladiny (zákal, extrakt, hořkost, dosažitelné prokvašení) i hotového výrobku (alkohol, extrakt, barva, hořkost, pH, polyfenoly…atd.).

Čím je charakteristické české pivo

Dvě třetiny všech piv vypitých ve světě tvoří piva plzeňského typu. V porovnání se zahraničními ležáky je však české pivo plzeňského typu výjimečné. Vyznačuje se větším podílem zbytkového (neprokvašeného) extraktu, vyšší barvou, vyšším pH a vyšším obsahem polyfenolových látek. Nižší prokvašení piva znamená i nižší obsah alkoholu v něm. Senzoricky se české pivo vyznačuje zejména vyšší plností chuti, hořkostí, delším dozníváním hořkosti a nižším výskytem cizích vůní a chutí.  Silnější intenzita hořkosti podporuje proces trávení a je zdrojem podnětů nabádajících k dalšímu napití.

SZPI potvrdila Prazdroji splnění podmínek pro užívání označení „České pivo“:

1. místo výroby v pivovaru ve vymezené zeměpisné oblasti, tj. na území ČR

2. místo původu a složení základních surovin

a) Slad světlého typu („český slad“) použitý na várku piva musí být z 80 % vyrobený ze schválených odrůd jarního dvouřadého ječmene a minimálně 50 % z celkového sypání sladu musí pocházet z ječmene vypěstovaného z těchto odrůd na vymezeném teritoriálním území.

b) Minimální podíl českého hlávkového chmele (či preparátů z něho vyrobených) schválených odrůd pěstované v žatecké, úštěcké nebo tršické oblasti musí tvořit u světlého ležáku nejméně 30 %, u ostatních skupin minimálně 15 %.

c) měkká či středně tvrdá voda z místních zdrojů

d) pivovarské kvasnice – kmeny kvasinek tzv. spodního kvašení

3. použitá technologie typická pro výrobu českého piva

Klíčový je především dekokční jedno až třírmutový způsob rmutování a dvoufázové kvašení, tedy oddělené hlavní kvašení a dokvašování (zrání).

4. kvalitativní ukazatele hotového piva:

 

Světlý ležák

Světlé výčepní pivo

Původní extrakt mladiny
Obsah alkoholu
Barva
Hořkost
Hladina pH
Míra prokvašení

(%hm.)
(%obj.)
(j.EBC)
(j.EBC)

(% rel.)

11,00
3,8
8,0
20,0
4,10
1,0


12,99
6,0
16,0
45,0
4,80
9,0

8,00
2,8
7,0
16,0
4,10
1,0


10,99
5,0
16,0
28,0
4,80
11,0

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2008 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu anejvětším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Skupina značek SABMiller zahrnuje významné mezinárodní značky jako Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner Urquell, a téměř 200 úspěšných regionálních a národních značek.

Kontakt:
Jiří Mareček
tiskový mluvčí
Tel.: 724 617 219

Nošovice