Druhý ročník akce Staň se dárcem právě ty! zvýšil počet odebraných dárců o téměř 4 000!

24.9.2010 Udržitelnost a odpovědnost

„V České republice je v současné době registrováno 293 tisíc bezpříspěvkových dárců krve, do optimálního stavu jich však chybí zhruba 128 tisíc. Proto každou akci, která má za cíl upozornit širokou veřejnost na fakt, že v České republice je nedostatek bezpříspěvkových dárců krve a navíc dochází k jejich postupnému stárnutí, s nadšením vítáme,“ komentuje akci MUDr. Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP.

Kromě stárnutí dárcovské populace je velkým problém i to, že se nedaří v dostatečné míře oslovovat dárce nové. Celou situaci, zvláště ve velkých městech, kde je v současnosti největší nedostatek dárců, dále zhoršují komerční plazmaferetická centra, která motivují k odběru nemalou finanční odměnou. Příčiny poklesu dárců lze spatřovat také v neochotě některých zaměstnavatelů uvolnit pracovníka na odběr a v obavách z odběru. „Tato neutěšená situace v oblasti dárcovství krve nás v minulém roce přivedla na myšlenku připravit akci Staň se dárcem právě ty! Její realizací jsme chtěli především upozornit na tento problém, který do budoucna může být ještě závažnější, a dát veřejnosti veškeré potřebné informace, a tak odstranit některé mýty s touto problematikou spojené. Vzhledem k tomu, že akce byla jak loni, tak i letos velmi úspěšná, nevidíme důvod, proč ji neuspořádat i v roce následujícím,“ uvedla na adresu akce brand managerka značky Birell Martina Kuncová.

Princip akce Staň se dárcem právě ty! spočíval v tom, že každý, kdo v době konání akce (a poté až do rozdání zásob) v jednom z 45 zúčastněných odběrových míst daroval krev, obdržel plechovku nealkoholického piva Birell a informační materiály o dárcovství, s prosbou o předání materiálů známým nebo spolupracovníkům, kteří nejsou dárci krve. Zájemci se tak mohli dozvědět, za jakých okolností a kolikrát do roka mohou darovat krev i jak se stravovat před odběrem a co dělat, aby se tělo po odběru co nejrychleji zregenerovalo.

Výtečným pomocníkem při regeneraci po odběru krve je i nealkoholické pivo, které obsahuje řadu zdraví prospěšných látek a živin. Proto plechovka Birellu, kterou dárce dostal, dobře sloužila k rychlému doplnění potřebných tekutin a živin po odběru krve.

* Vyhodnocení bylo provedeno na údajích od 43 odběrových míst

Přehled výsledků průzkumu:

Akce se účastnilo 45 nemocnic.
Návratnost dotazníků činila 95,56 %, tj. odpovědi poskytlo 43 nemocnic.

Nárůst počtu dárcůprůběhu akce v porovnání s měsíčními úhrny v červenci a srpnu 2009 zaznamenalo 33 nemocnic, tj. 76,74 %.
Nárůst
počtu prvodárcůprůběhu akce v porovnání s měsíčními úhrny v červenci a srpnu 2009 zaznamenalo 24 nemocnic, tj. 55,81 %.

Počet dárců, kteří v průběhu akce přišli darovat krev, se u zapojených nemocnic zvýšilporovnání s měsíčními úhrny v červenci a srpnu 2009 z 26 910 dárců na celkem 30 740 dárců, tedy o 3830 dárců. To představuje nárůst o 14,23 %.
Počet prvodárců
, kteří v průběhu akce přišli darovat krev, se u zapojených nemocnic zvýšilporovnání s měsíčními úhrny v červenci a srpnu 2009 z 1 670 dárců na celkem 1 702 dárců, tedy o 32 prvodárců. To představuje nárůst1,91 %. *

Zájem o účast na akci i příští rok projevilo všech 43 odpovídajících nemocnic, tj. 100 %.
Spokojnost s akcí
a pozitivní ohlasy projevilo všech 43 odpovídajících nemocnic, tj. 100 %.

* Počet prvodárců je zkreslen (ve skutečnosti byl vyšší), poněvadž některé nemocnice v dotazníku neuvedly počty prvodárců vůbec anebo neuvedly čísla za srpen 2010. Na několika nemocnicích také v době akce proběhly odstávky a úměrně jejich délce přišlo méně dárců.

Vybrané komentáře zástupců zapojených odběrových míst:

„Průměrná návštěvnost na bezplatný odběr krve je u nás mimo letní období cca 1450-1600 dárců měsíčně, v letních měsících bývala průměrně o 200-250 dárců méně. Osvětová akce „Staň se dárcem právě ty!“ v loňském i letošním roce nepochybně zmobilizovala dosavadní aktivní dárce tak, aby přišli k odběru i v letních měsících, a dokonce přivedla i významný počet prvodárců (v červenci a srpnu jsme registrovali v letech 2007-2008 jen cca 70 prvodárců měsíčně). Osvěta v letošním roce zřejmě zlepšila i obecnou informovanost dárců, takže stoupl počet skutečně odebraných dárců a pokleslo procento těch, kteří k vlastnímu odběru nemohli být přijati z důvodů různých aktuálních zdravotních překážek.“
Prim. MUDr. Růžena Herynková, Fakultní nemocnice Plzeň

„Akce byla velmi dobře připravena a byla úspěšná. Dárci kvitovali příjemné osvěžení po odběru s povděkem, my zase jejich větší množství. A to jak dárců pravidelných, tak i těch, kteří přišli poprvé.“
Prim. MUDr. Jitka Kracíková, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

„Transfuzní oddělení ÚHKT děkuje pořadatelům za uspořádání akce pro bezpříspěvkové dárce krve, kteří si zaslouží uznání nás všech. Dárci krve a krevních složek byli většinou mile potěšeni věnovaným pivním dárkem, zvláště v horkých dnech. Pozitivně hodnotíme přehledně připravený letáček. Rádi bychom poděkovali všem dárcům krve především jménem našich pacientů, kteří by bez dárců nemohli být léčeni transfuzemi, které tolik potřebují. Po mediálním upozornění se počet nových dárců obvykle zvýší, těšíme se, že většina z nich přijde opakovaně.“
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc, Ústav hematologie a krevní transfuze

„Akci hodnotíme kladně, neboť každé vyjádření podpory dárcům za jejich rozhodnutí přijít na Transfuzní oddělení darovat to, co patří pouze jim, co nikterak uměle nevyrobíme, co zachraňuje životy ostatním, je vítáno.“
Prim. MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Olomouc

„Naše transfuzní stanice i dárci krve a plazmy jsme velmi rádi, že jsme se této akce mohli účastnit. Především dárci nealko nápoj v horkých červencových dnech hodnotili velmi pozitivně.“
Prim. MUDr. Martin Svoboda, Nemocnice Jindřichův Hradec

Kontaktní informace pro média:
Lucie Neubergová
Account Manager
Native PR, s.r.o.
email:
tel.: +420 221 592 450

Plzeň