Služba Promile INFO už pět let podporuje odpovědnou konzumaci alkoholu

20.10.2010 Udržitelnost a odpovědnost

V prvním roce své činnosti služba Promile INFO vyřizovala měsíčně 2900 požadavků, v roce 2010 je měsíční průměr už 4600 dotazů. Zvyšuje se také podíl požadavků zaslaných z webového rozhraní. V roce 2009 uživatelé pomocí internetu zaslali 42 % požadavků, v prvních osmi měsících roku 2010 už to bylo víc než polovina (54 %). Proto se teď chce služba rozšířit do oblasti provozu na tzv. chytrých telefonech, jako je například iPhone.

Známost a využívání služby roste hlavně díky kampaním na letních hudebních festivalech. Pomáhá i masivní informační podpora partnera služby, Plzeňského Prazdroje.

Pětileté statistiky: mladí lidé jsou odpovědnější

Průměrnému uživateli služby je 30 roků. Nejčastěji se na službu obracejí lidé ve věku 25–34 let (cca 35 %). Druhou nejpočetnější je dnes skupina 18–24 let (přes 27 %), což provozovatelé služby považují za jeden z pozitivních trendů: roste uvědomělost mladých.

„Zhruba třetina konzumentů alkoholu v době zaslání požadavku již nemá žádný alkohol v krvi, do aktuální hodnoty 1 ‰ se vejdou necelé dvě třetiny uživatelů. To nasvědčuje, že se kampaním Promile INFO daří propagovat bezpečné způsoby konzumace alkoholu a mezi uživateli služby je hodně takových, kteří alkohol konzumují s rozvahou,“ říká Jiří Richter, výkonný ředitel občanského sdružení SANANIM, které službu provozuje.

Přes 80 % uživatelů služby jsou muži. Největší počet objednávek přichází v sobotu. Zatímco muži tedy podle statistik dotazů konzumují větší množství alkoholu ve dnech na konci týdne – tedy v pátek, v sobotu a v neděli, ženy naopak využijí službu nejčastěji na začátku pracovního týdne – v pondělí a v úterý.

Plzeňský Prazdroj pomáhá především s propagací služby

Hlavním partnerem služby je už tři roky Plzeňský Prazdroj, lídr českého pivního trhu a společnost s dlouhodobě propracovanou politikou odpovědného výrobce alkoholu. „Plzeňský Prazdroj nepřispívá jen penězi, ale usiluje zejména o rozšiřování povědomí o službě. Hledáme různé způsoby, jak Promile INFO přiblížit přímo konzumentům piva,“ říká Ivan Balogh, ředitel firemních vztahů a lidského kapitálu Plzeňského Prazdroje. Informace o službě a návod k jejímu použití Prazdroj například umístil na 3,3 milionu pivních podtácků značek Gambrinus a Pilsner Urquell distribuovaných do hospod čepujících tato piva.

První systém této služby začal fungovat v květnu 2000 ve Finsku a ČR se v roce 2005 stala teprve druhou zemí na světě, kde byla služba spuštěna. Zásluhou pivovarnické společnosti SABMiller, vlastníka Plzeňského Prazdroje, dnes obdobná služba funguje i na Slovensku a v Polsku.

Občanské sdružení SANANIM
Občanské sdružení SANANIM je v ČR jedním z nejstarších (založeno r. 1990) a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče, léčby a resocializace závislých na nealkoholových drogách. V současné době provozuje jedenáct hlavních zařízení – Terénní programy, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, Denní stacionář, terapeutické komunity Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou dílnou, Drogové informační centrum, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Pracovní a sociální agenturu, Poradnu pro rodiče – a poskytuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradna, Promile INFO, Alkotest aj.), Romský terénní program a Program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují zejména na oblast vzdělávání, primární prevence, publikační činnost a zahraniční spolupráci.

Plzeňský Prazdroj jako odpovědný výrobce piva
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. se aktivně podílí na prevenci negativních důsledků nadměrné nebo nevhodné konzumace alkoholu a pomáhá prosazovat odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, ať už samostatně nebo v rámci Iniciativy zodpovědných pivovarů. S celkovým prodejem 10,5 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2009 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj je členem skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností.

Pro více informací:
Josef Šedivý
, občanské sdružení SANANIM
e-mail:
tel: +420 602 311 799

Jiří Mareček, tiskový mluvčí, Plzeňský Prazdroj, a.s.
e-mail:
tel: +420 724 617 219

X X X

Jak Promile INFO funguje

  • Služba funguje přes SMS, WAP a internet www.promile.info
  • Jak službu využít prostřednictvím mobilního telefonu? Podle jednoduchého návodu nebo přes JAVA aplikaci odešle zájemce SMS dotaz s údaji o pohlaví, věku a hmotnosti, o začátku konzumace alkoholických nápojů a jejich druhu a množství.
  • Do minuty obdrží odpověď s informací o aktuální hladině alkoholu v krvi a orientačním čase, kdy klesne na nulu. Součástí odpovědi jsou také stručné informace o rizicích spojených se zjištěnou hladinou alkoholu.
  • Jedna „Promile INFO“ stojí 9 Kč. Peníze podpoří programy prevence a léčby závislostí občanského sdružení SANANIM a vývoj a provoz samotné služby.
  • Hlavním partnerem služby je Plzeňský Prazdroj, přední pivovarnická společnost ve střední Evropě, která propaguje odpovědnou konzumaci alkoholických nápojů.

Praha