Alej Leopoldiny Ringhofferové ve Štiříně

18.9.2020

Spolek Kamenicko se dlouhodobě zabývá kultivací a zkrášlováním krajiny v okolí obce Kamenice.  Jeho novým projektem je rozšíření jabloňové aleje podél cesty, která je součástí vyhledávané naučné stezky Poznej Kamenicko. Stezka byla zrealizovaná v roce 2019 rovněž za podpory programu Kozel lidem. V aleji by mělo přibýt 20 jabloní tradičních českých odrůd. Součástí projektu je taky instalace tabulí s informacemi o jednotlivých odrůdách.  Spolek Kamenicko se v projektu zavázal, že bude o alej, která nese jméno po dceři barona Ringhoffera Leopoldině, dlouhodobě pečovat.