Certifikované informační centrum Velkopopovicka

1.9.2016

Projekt certifikovaného informačního centra Velkopopovicka podpoří komunitní rozvoj. Vznikne totiž informační nástroj pro zvýšení povědomí o pořádaných kulturních, uměleckých, sportovních a vzdělávacích akcí. Centrum bude poskytovat informace místním obyvatelům i turistům, zároveň bude sloužit jako centrum jejich distribuce. Lidé se dozvědí o aktivitách a akcích organizovaných místními obyvateli, spolky, podnikateli nebo školami. Projekt tak podpoří i sousedské vztahy. V neposlední řadě bude centrum aktivní v propagaci Velkopopovicka jako regionu, což posílí cestovní ruch.