Kvetoucí horské louky

18.9.2020

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky v Beskydech, zejména na radhošťském hřebeni. Louky bez péče zarůstají, mění se druhová skladba bylin a postupně se mění v les. Pravidelnou péčí, kterou chceme z projektu zajistit, je možné aktuální stav luk zlepšit a vrátit na ně kdysi běžné druhy bylin a hmyzu. Budeme vyřezávat náletové dřeviny na loukách, kosit je a pást ovcemi. Bylinné patro obohatíme výsevem původních druhů bylin. Část bylin bude předpěstována a pro urychlení obnovy louky budou vysazovány sazenice. Osivo bude mít regionální původ.