Obnova drobných lesních tůní v přírodním parku Velkopopovicko

13.12.2021

Projekt je zacílený na obnovu sedmi drobných lesních tůní za účelem znovunavrácení jejich původní funkce drobného vodního prvku v krajině přírodního parku Velkopopovicko. Obnova tůní přispívá nemalou měrou k zadržování vody, která je v lesích důležitá nejen pro obohacení biodiverzity, ale funguje například i jako napajedlo pro lesní zvěř.