Pódium pro Jedlou komunitní zahradu

18.12.2022

Rodinné komunitní centrum Uzlík před rokem dostalo k užívání velký pozemek v Českém údolí pod Borským parkem. Dříve zde byla betonárka a vrakoviště. Postupně se toto neutěšené místo snaží přebudovat na Jedlou zahradu. Společně s komunitou dobrovolníků zde postupně budují hřiště pro děti, ovocný sad a záhony. Grant pomůže rozšířit vizi zahrady, díky vybudování pódia bude možné organizovat pravidelné kulturní a komunitní akce.