Putování s kapkou vody

17.7.2019

V posledních letech dochází nejen v našem regionu k úbytku vody v krajině nebo k ničivým povodním kvůli snížené schopnosti krajiny zadržovat vodu. Svým projektem chceme zvýšit povědomí lidí o významu vody v krajině, šetrném zacházení s vodními zdroji a hospodaření s dešťovou vodou. Chceme ukázat cestu vody od zdroje až ke spotřebiteli, jak pečovat o studánky a prameny, jak a kde vytvořit mokřad a tím zadržet vodu a zvýšit biodiverzitu místa nebo jak využít dešťovou vodu na vlastním pozemku.