Revitalizace charitního dvora

1.9.2016

Charitní dvůr v Cukrovarské ulici, č.p. 16, je v dlouhodobě neutěšeném stavu. Přerůstající zeleň, stará vrata a rozbitý parkovací prostor celkovému vjemu nesvědčí. Cílem projektu je otevřít prostor jak veřejnosti, tak klientům i pracovníkům Diecézní charity Plzeň, vybudovat zde pergolu s bylinnou zahradou a uzpůsobit tak prostor k odpočinku i vzájemnému setkávání. Prostor pak v budoucnu využije DCHP k benefičním aktivitám, pořádání dnů otevřených dveří a seznamování veřejnosti s činností charity.