Živá příroda Velkopopovicka – Poznávej a ochraňuj

1.9.2016

Projekt „Živá příroda Velkopopovicka“ si vzal za úkol oživit komunitní život ve Velkých Popovicích i jejich okolí a podpořit vzdělávací veřejně prospěšné aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Projekt umožní organizaci popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí, které spojuje zájem a péče o místní krajinu, přírodu i veřejný prostor. Projekt je významný tím, že osloví a aktivně vtáhne místní obyvatele i základní školu do realizace hlavních výstupů projektu: nástěnného kalendáře, informačních posterů, rozmístění krmítek pro ptáky.