Voda z hor

11.7.2017

Voda je základ života a vodou ovlivněná stanoviště patří k druhově nejpestřejším místům v přírodě. Projekt je zaměřený na záchranu a obnovu cenných lokalit, kde byl vy minulosti zaznamenán výskyt vzácných druhů fauny a flóry,  v podhůří hory Radhoště. Přesněji v povodí Rožnovské Bečvy, Kněhyňky a Vermířovského potoka.