Výstava vozů Tatra k 200 letům výročí narození Františka Ringhoffera

28.4.2017

K 200letému výročí narození Františka Ringhoffera, který je pevně spjat s regionem Velkopopovicka, uspořádáme ve Velkých Popovicích a Kamenici výstavu historických vozů Tatra. Součástí akce budou i přednášky, promítání tematických filmů a prohlídky pivovaru.