Zachraňme Dětenický Betlém

30.4.2018

Chceme obnovit jedinečný betlém z 19. století, vytvořený Vincencem Novotným z Dětenic. Ozvučený betlém s pohyblivými postavami umístíme ve staré škole v obci Dětenice-Osenice, která slouží ke kulturním akcím. Vytvoříme také vzdělávací expozici, která poukáže na tradice, řemeslo a zručnost našich předků a seznámí lidi s řemeslnými obory a postupy provedené obnovy.