Kozel lidem

Velkopopovický pivovar je zasazen do malebného Ladova kraje plného tradic, na které jsou místní lidé po právu hrdi. Zároveň je obklopen i krásnou přírodou. Program Kozel lidem podporuje veřejně prospěšné projekty z Velkopopovicka, Petříkova a Kamenicka, které rozvíjejí komunitní život, napomáhají zachovávat místní tradice a posilují odpovědnost k životnímu prostředí.

Podívejte se na vítězné projekty z roku 2022

Živá voda pro Krámský – monitoring
Popovický spolek okrašlovací

Popovický spolek okrašlovací se stará o vodu v krajině. V průběhu roku 2022 autoři projektu prostřednictvím grantové podpory podrobně zdokumentovali horní povodí pramenné oblasti Křivoveského potoka. Na základě terénního průzkumy vytipovali dvě místa, kde bude možné díky grantu začít měřit množství vody, která z povodí odtéká, a tím budou schopni lépe navrhnout efektivní opatření pro zadržování vody ve zdejší krajině.

Ringhofferové v obrazech
Spolek Ringhoffer

Okolí Velkých Popovic a Kamenice je protkáno myšlenkami, činnostmi a vizemi celé rodiny Ringhofferů. Iniciátoři projektu chtějí pomocí moderních technologií aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky zdejší krajiny do pátrání po stopách rodiny, která pro tento kraj zajistila prosperitu, kulturní a ekonomickou soběstačnost. Stejně jako Ringhofferové ve své době tak i tvůrci projektu půjdou cestou, která je dnes hodna 21. stolení.

Rekonstrukce střídaček na fotbalovém hřišti Slavoj Velké Popovice
TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.

Z grantu bude provedena rekonstrukce sedaček, zastřešení a zvýšení kapacity střídaček na oblíbeném hřišti, které je kromě fotbalových týmů využíváno i mateřskou a základní školou z Velkých Popovic.

Lavice v krajině Kamenicka
Spolek Kamenicko

V rámci činnosti spolku došlo v Kamenici během šesti let, s podporou místních obyvatel, k vyčištění okolí Štiřínského rybníka od černých skládek. Byly vysázeny tři stromořadí a postupně vyčištěna stará obecní cesta ze Štiřína na PetříkovTím zde vznikají další nová místa, která si získávají velkou oblibu mezi lidmi. Grant podpoří projekt instalace lavic, na kterých by lidé mohli posedět, popřemýšlet, či jen pozorovat stromy a poslouchat ptačí zpěv.

4. ročník cyklistických závodů v Petříkově
Cyklo Petříkov z.s.

Sportovní akce v Petříkově, na jejíž start se vždy postaví velká část nadšenců do cyklistiky nejen z Petříkova a Velkých Popovic. Díky podpoře z programu Kozel lidem mohou organizátoři dále rozvíjet oblíbené komunitní setkání, které má již své pevné místo v termínově listině regionálních cyklistických událostí.