Kozel lidem

Velkopopovický pivovar je zasazen do malebného Ladova kraje plného tradic, na které jsou místní lidé po právu hrdi. Zároveň je obklopen i krásnou přírodou. Program Kozel lidem podporuje veřejně prospěšné nápady, které přispějí k rozvoji komunitního života a zachovávání místních tradic nebo jsou zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí.

Podívejte se na vítězné projekty vybrané grantovou komisí

Závody horských kol a nový oddíl cyklistiky
Cyklo Petříkov

Velkopopovicko je oblíbeným regionem pro cyklistické výlety, a to jak na silnicích, tak i v terénu. Cílem projektu je uspořádat dvoudenní cyklistický závod pro širokou veřejnost s v okolí obce Petříkov. Zároveň má vzniknout fungující místní cyklistický oddíl, který bude pořádat pro své členy i další zájemce závody, vyjížďky, výlety a společné akce.

Výstava historických fotografií
Velkopopovická společnost

Cílem projektu je zvýšení povědomí o historii i současnosti Velkopopovicka, a to nejen u turistů a lidí, kteří jezdí do region na víkendy, ale i u místních občanů. Proto vznikne výstava unikátních historických fotografií z regionu, která bude putovní a bude k vidění na několika místech ve Velkých Popovicích. Organizace navazuje na minulé aktivity, kdy se setkávali místní občané, povídali si o historii Velkých Popovic a oživovali své vzpomínky.

Podpora akcí sboru z Křížkového Újezdce
Dobrovolní hasiči

Zlepšit podmínky pro pořádání společenských akcí, které podporují místní tradice, chtějí hasiči z Křížkového Újezdce. Za prostředky z grantu plánují nakoupit vybavení, které návštěvníkům zlepší zážitek z pořádaných setkání. Mezi ně patří například místní soutěže v požárním sportu nebo různé kulturní akce, které navštěvují lidé z širokého okolí.

Krajinou Barona Ringhoffera
Kulturní centrum Kamenice

Kamenické kulturní centrum plánuje vylepšit místní Stezku Krajinou barona Rinhghoffera, která prochází obcemi Velké Popovice, Kamenice a Mirošovice. Nově na ní přibyde detailní značení trasy, interaktivní lavička nebo informační tabule. Výsledkem bude plně vybavená stezka určená pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Krajinotvorné prvky na Velkopopovicku
Svaz ochránců přírody

Projekt se snaží posílit ekologickou stabilitu krajiny a zadržet v ní více vody. Ochránci přírody, za přispění místních obyvatel, plánují obnovu remízku s funkcí biokoridoru nad místní obcí Řepčice nebo zde chtějí vysázet nové ovocné stromořadí a ozdravit staré ovocné stromy. Počítají také s tím, že budou vést diskusi s místními firmami a institucemi, které mají vliv na kvalitu vod na Velkopopovicku.