Kozel lidem

Velkopopovický pivovar je zasazen do malebného Ladova kraje plného tradic, na které jsou místní lidé po právu hrdi. Zároveň je obklopen i krásnou přírodou. Program Kozel lidem podporuje veřejně prospěšné projekty z Velkopopovicka, Petříkova a Kamenicka, které rozvíjejí komunitní život, napomáhají zachovávat místní tradice a posilují odpovědnost k životnímu prostředí.

Podívejte se na vítězné projekty z roku 2020

Turnaj o pivovarský pohár v ragby 7’s muži
Rugby Club STRONG GIRLS

Spolek Rugby Club STRONG GIRLS chce v obci rozšířit možnosti aktivních volnočasových aktivit ve Velkých Popovicích. Rozhodl se uspořádat Turnaj O PIVOVARSKÝ POHÁR, kterým by rád rozšířil obecné povědomí o sportu ragby 7’s, který je celosvětově velmi oblíbeným sportem a své místo si našel i na nadcházející olympiádě Tokio 2021 v Japonsku. Pořadatelé by rádi ukázali místní veřejnosti, že tento, ač na první pohled tvrdý kontaktní sport, je především férový a mohou ho provozovat jak kluci, tak holky, a to jak mládež, dospělí, tak dokonce i senioři. Turnaj O PIVOVARSKÝ POHÁR staví na tomto mezigeneračním spojení, rugby tak spolu budou hrát muži ve věku 18 až 60 let a zúčastní se ho několik amatérských komunitních týmů z celé České republiky. Turnaj je součástí akce FESTIVAL RAGBY VE VELKÝCH POPOVICÍCH, který se uskuteční o posledním zářijovém víkendu.

Vítězný projekt hlasování veřejnosti

Hasičský den
SDH Křížkový Újezdec

Již několik let pořádají společně sbory dobrovolných hasičů z Křížkového Újezdce a Popoviček sportovní, kulturní i společenské akce. V létě 2021 se rozhodli uspořádat hasičský den, kterým chtějí propojit občany z téměř deseti přilehlých obcí, a zároveň jim ukázat náročnost a důležitost hasičského povolání. Na akci nebude chybět ukázka požárního sportu, požární techniky i práce samotných hasičů. Návštěvníci si budou moc vyzkoušet, jak nelehkou úlohu profesionální i dobrovolní hasiči často mají.

Druhý projekt hlasování veřejnosti

Stromy a lidé
ZO ČSOP Velké Popovice

Spolek ZO ČSOP Velké Popovice se rozhodl obnovit a rozšířit menší krajinotvorné prvky na Velkopopovicku.  Spolek chce nad Brtnicí u Velkých Popovic vysadit deset nových ořešáků. Za posledních 5 let vysázeli v této lokalitě více než 100 stromů. Součástí projektu je i následná péče o tyto stromy. Na projekt navazuje i Stromový festival uspořádaný ke dni stromů 17. října, kde na návštěvníky budou čekat speciální ochutnávky tradičních odrůd jablek, přednášky nebo večerní hudební program.

Třetí projekt hlasování veřejnosti

Závody horských kol v okolí Velkých Popovic a Petříkova
Cyklo Petříkov

Spolek Cyklo Petříkov by rád rozšířil možnosti sportovních aktivit pro amatéry a veřejnost v okolí Velkých Popovic a Petříkova, kterých v regionu není mnoho.  Velké Popovice jsou častým cílem či zastávkou cyklistů, je zde kvalitní síť cyklotras, a proto se členové spolku rozhodli uspořádat MTB závody ve Velkých Popovicích i v sousedním Petříkově.  Závody budou určeny amatérským sportovcům, ale pořadatelé ve svém projektu myslí taky na početnou obec fanoušků, pro které připravuje bohatý doprovodný program. Projekt tak přináší další možnost k setkávání místních obyvatel a jistě přispěje k obohacení sousedského života.

Sochy pro Velké Popovice
Nové Habří

Spolek Nové Habří se rozhodl esteticky zpříjemnit a zatraktivnit veřejný prostor ve Velkých Popovicích. Od května do listopadu budou zdobit veřejná prostranství sochařská umělecká díla známých i méně známých českých umělců.  Do výběru vhodných míst pro expozici se bude moci zapojit i veřejnost, která se zároveň stane součástí instalace soch a tvorby audiovizuální dokumentace projektu. K motivování návštěvníků a občanů regionu pro absolvování celé výstavní trasy bude připravena zábavná soutěž se speciální šifrou.  Pro její správné rozluštění budou muset návštěvníci získat kódy, které se budou nacházet u jednotlivých uměleckých děl. Předkladatelé projektu jsou přesvědčeni, že tímto netradičním projektem přispějí k obohacení komunitního života a zároveň vyšší atraktivitě Velkých Popovic jako místa, které stojí za to navštívit.

Podpora volejbalu ve Velkých Popovicích
Velkopopovická společnost

Volejbal je ve Velkých Popovicích velmi oblíbeným a rozšířeným sportem. Jako mezigenerační sport je vhodnou příležitostí pro setkávání se sousedy a obyvateli okolních vesnic.  Je taky jednou z možností pro nově přistěhovalé obyvatele Velkých Popovic, jak se zapojit do místního komunitního života. V současné době, ovlivněné covidem-19, chtějí místní lidé trávit více volného času poblíž domova, a hlavně trávit ho aktivně a venku. Projekt na podporu Volejbalu usiluje o získání prostředků na základní sportovní vybavení, potřebnou údržbu a drobné opravy venkovního antukového volejbalového kurtu.

Oslavy 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Lojovicích
Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Sbor dobrovolných hasičů v Lojovicích letos slaví 90. výročí od svého založení. Slavnostní společenskou akcí, chtějí lojovičtí hasiči připomenout bohatou historii místního sboru.  Hasiči spolu s kolegy z okolních obcí připraví ukázku hasičské práce, předvedou historickou i současnou techniku, a utkají se v tradičních hasičských disciplínách.  Atraktivního programu se budou moci zúčastnit i návštěvníci, kteří se mohou zapojit do různých soutěží, například „O železného hasiče“. Připravovaná oslava by měla být jednou z klíčových společenských akcí v příštím roce, která přispěje k bohatšímu komunitnímu životu v oblasti Velkopopovicka.

Letní kino s vlastním filmem o obci a okolí
Sbor dobrovolných hasičů Petříkov

Sbor dobrovolných hasičů Petříkov by rád zlepšil komunitní život a posílil vztah místních obyvatel k obci. Rozhodl se proto zbudovat letní kino, jako příjemné místo pro společné setkávání. Součástí projektu je i vytvoření dokumentárního filmu o historii Petříkova, sousedních Radimovic, pivovaru Velké Popovice i zámku Štiřín. Film, na jehož realizaci spolupracuje Sbor s Národním filmovým archivem, bude součástí programu nového letního kina i cenným prezentačním materiálem obce. Na program se mohou sousedé těšit v létě 2021.

Alej Leopoldiny Ringhofferové ve Štiříně
Spolek Kamenicko

Spolek Kamenicko se dlouhodobě zabývá kultivací a zkrášlováním krajiny v okolí obce Kamenice.  Jeho novým projektem je rozšíření jabloňové aleje podél cesty, která je součástí vyhledávané naučné stezky Poznej Kamenicko. Stezka byla zrealizovaná v roce 2019 rovněž za podpory programu Kozel lidem. V aleji by mělo přibýt 20 jabloní tradičních českých odrůd. Součástí projektu je taky instalace tabulí s informacemi o jednotlivých odrůdách.  Spolek Kamenicko se v projektu zavázal, že bude o alej, která nese jméno po dceři barona Ringhoffera Leopoldině, dlouhodobě pečovat.

Adventní setkání 2020
Sbor dobrovolných hasičů Petříkov

Rozsvěcení vánočního stromu se stalo tradicí i v Petříkově. Místní Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl tuto akci, která je příjemnou příležitostí pro předvánoční setkání občanů Petříkova i sousedních Radimovic obohatit.  Připravil celodenní program, ve kterém nebude chybět workshop pro výrobu adventních věnců ani společný zpěv koled.  Vrcholem bude večerní rozsvěcení obecního vánočního stromu a otevření krásného petříkovského betléma.

2. SPORTOVNÍ – MAŠKARNÍ PLES
OTEVŘENI KE ZMĚNÁM

Spolek Otevřeni ke změnám chce podpořit komunitní život v obci uspořádáním Sportovního – Maškarního plesu. Akci spolek uspořádá společně se sportovními organizacemi sídlícími ve Velkých Popovicích a okolních obcích.   Prostředky z programu Kozel lidem budou použity především na kvalitní program, který by měl podpořit zájem popovických o tuto akci.