Na sociálních sítích stejně jako v naší ostatní komunikaci chceme propagovat pouze zodpovědnou konzumaci alkoholu. Prosíme Vás proto o dodržování základních pravidel zodpovědného obsahu na tomto profilu. Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují, a zároveň si vyhrazujeme právo odstranit příspěvky, které nejsou v souladu s těmito pravidly.

Na stránce nepublikujeme obsah, který by

 • nabádal k nezodpovědné, nebezpečné, nadměrné, nedobrovolné konzumaci alkoholu
 • naznačoval, že pivo je dobré, protože obsahuje alkohol,
 • znevažoval abstinenci, odmítání nebo umírněnou konzumaci alkoholu,
 • opisoval, zobrazoval v pozitivním světle nebo podporoval aktivity, které mohou ohrozit bezpečnost jiných, včetně nadměrného užívání alkoholu,
 • zobrazoval osoby ve stavu opilosti nebo naznačoval, že takový stav je přijatelný,
 • zobrazoval, schvaloval nebo působil dojmem, že schvaluje konzumaci alkoholu na pracovišti během pracovní doby,
 • zobrazoval, schvaloval nebo působil dojmem, že schvaluje konzumaci alkoholu před nebo během řízení motorového vozidla, manipulace s jakýmikoliv stroji nebo vykonávání jiné aktivity, která z bezpečnostních důvodů vyžaduje vysoký stupeň bdělosti, úsudku, přesnosti, nebo koordinace,
 • naznačoval, že konzumace alkoholu by mohla mít pozitivní vliv na zdraví,
 • propagoval konzumaci alkoholu v průběhu těhotenství, včetně zobrazování těhotných žen,
 • naznačoval, že konzumace alkoholu je předpokladem nebo podmínkou úspěchu v obchodu, studiu, sportu nebo společenském životě, nebo že na ně má pozitivní vliv, nebo že může přispět k sexuálnímu úspěchu nebo k úspěchu při svádění druhé osoby,
 • mohl porušovat zákon, dobré mravy, pravidla vhodného chování ve společnosti nebo k takovému konání navádět
 • používal vulgární, neslušný nebo jinou formou nevhodný slovník,
 • svou formou nebo obsahem zneužíval, urážel, osočoval, ohrožoval nebo jakýmkoli jiným způsobem porušoval práva jiných, zejména, ale ne výlučně obsah rasistický, sexistický, homofobní, obscénní a vulgární,
 • zobrazoval nahotu nebo osoby zachycené v polohách nebo postojích se zřejmým sexuálním podtextem, nebo takový kontext naznačoval,
 • mohl být atraktivní pro osoby mladší 18 let
 • zobrazoval kreslené nebo animované postavy (fiktivní nebo znázorňující populární osobnosti), zvířata nebo jiné prvky, které byly vytvořeny za účelem oslovení osob mladších než 18 let,
 • obsahoval zobrazení osoby, která je mladší resp. vypadá být mladší 25 let,
 • byl publikován osobou mladší 18 let bez ohledu na typ obsahu,
 • mohl porušovat soukromí osob
 • obsahoval osobní údaje fyzických osob s výjimkou jména, jako jsou například telefonní čísla, emailové nebo poštovní adresy,
 • uživatele spamoval, to znamená neúměrnou formou se opakoval nebo neměl souvislost s produkty a aktivitami značky Velkopopovický resp. jinými produkty a aktivitami společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.,
 • propagoval komerční výrobky nebo služby třetích stran za odplatu,
 • budil dojem, že ho zveřejnil někdo jiný než osoba, která ho ve skutečnosti publikovala.

Pokud byste nás chtěli upozornit na nevhodný obsah na této stránce ve smyslu výše uvedených pravidel, obraťte se, prosím, na naši interní Komisi pro odpovědnost na adrese komise@asahibeer.cz.