Veřejnost může už podesáté vybrat, čím Plzeňský Prazdroj zatraktivní život v Plzni

9.11.2011 Udržitelnost a odpovědnost

Žádosti o příspěvek podalo celkem 43 příspěvkových nebo neziskových organizací. Přihlásily 46 projektů. Od roku 2002, kdy se program konal poprvé, tehdy ještě pod názvem Občanská volba, se tak v programu objevilo už 545 projektů. Finanční příspěvek z nich dosud obdrželo 123.

Organizace mohly letos přihlašovat své projekty do poloviny října. Rada reprezentantů se s nimi na svém zasedání 2. 11. pečlivě seznámila a pro hlasování vybrala 21 nejzajímavějších dle stanovených kritérií. Hodnotila potřebnost a prospěšnost projektu pro město, počet lidí, pro něž je projekt přímo či nepřímo určen, a v neposlední řadě
i dobu, po kterou ponese investiční záměr užitek. „Ve svém výběru jsem též zohlednila, aby do veřejného hlasování prošly projekty z různých oblastí, jako je kultura, sport, charita, ochrana památek, vzdělávání a další,“ uvedla za Radu reprezentantů soudkyně Ústavního soudu ČR Vlasta Formánková.

Mezi 21 postupujícími projekty se tak objevil například záměr opravit kotel historické parní lokomotivy, vybudovat víceúčelové hřiště na božkovském ostrově, přetlumočit osm divadelních her pro neslyšící do znakového jazyka či podpořit organizaci festivalu amatérských dětských filmů.

S jednotlivými projekty se může veřejnost seznámit na internetové stránce programu www.prazdrojlidem.cz, dále postupně na facebookovém profilu Prazdroj lidem pro Plzeňský region a také v regionálních médiích.

Už od 11. 11. lze začít hlasovat právě na uvedené internetové stránce programu
a pomocí DMS. Za odeslaný formulář na internetu získá vybraný projekt jeden bod. Zasláním dárcovské zprávy na telefonní číslo 87 777 ve formátu DMSmezeraPLPčíslo projektu (tedy 1 až 21) obdrží zvolený projekt dva body. Cena každé DMS je 30 korun, přičemž z této částky dostane automaticky zvolený projekt 27 Kč. Finanční podporu poskytne každá zaslaná DMS. Bodovou podporu jen první zpráva z jednoho telefonního čísla.

Třetí způsob hlasování bude pomocí kuponu, který vyjde v polovině prosince ve vybraném regionálním médiu. Kupon bude možné odevzdat do hlasovacích boxů nebo poslat poštou. Vyplněný kupon bude mít hodnotu jednoho bodu. Každý plnoletý občan žijící ČR tak může vybranému projektu poskytnout až čtyři body.

„Tři projekty, které získají největší podporu od veřejnosti, od Rady reprezentantů a od zaměstnanců Plzeňského Prazdroje, získají automaticky plnou výši žádaného příspěvku. Zbylé prostředky budou rozděleny mezi další nejúspěšnější projekty podle výsledků hlasování veřejnosti,“ popisuje za Plzeňský Prazdroj způsob přerozdělení třech milionů korun Michaela Okwuegbue.

 

Seznam projektů, které může veřejnost do 31. prosince podpořit

Projekt

Žadatel

Žádaný příspěvek

Ještě jsem tady

Hospic sv. Lazara

60 000 Kč

Záchrana herbáře z  počátku 16. století

Studijní a vědecká knihovna Plz. kraje

67 000 Kč

32. Smetanovské dny 2012

Sdružení Lochotínský pavilon

500 000 Kč

Výstavba víceúčelového hřiště v Plzni – Božkově

Tělovýchovná jednota Božkov

500 000 Kč

Domov sv. Zdislavy

Městská charita Plzeň

351 000 Kč

16. Mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2012“

Plzeňská folklorní scéna

250 000 Kč

Žijeme s cukrovkou

Svaz diabetiků ČR – organizace Plzeň

160 000 Kč

Prazdroj divadla – divadlo v ulicích

Mezinárodní festival Divadlo Plzeň

450 000 Kč

TyfloCentrum krásnější

TyfloCentrum Plzeň

27 500 Kč

Vstup do světa práce

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a  mládeže Plzeň

210 000 Kč

Bezbariérové akce pro neslyšící v Plzni

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

128 900 Kč

Plzeňská filharmonie dětem a seniorům

Plzeňská filharmonie

499 100 Kč

Zachování parní lokomotivy 475.111 v provozu

ČSOPa, 1. ZO Iron Monument Club Plzeň

500 000 Kč

Sportujeme všichni rádi

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

131 190 Kč

Znakový jazyk pro širokou veřejnost

Plzeňská unie neslyšících

250 000 Kč

Divadelní léto pod plzeňským nebem – 5. ročník

PaNaMo

500 000 Kč

Festival nejen animovaného filmu Animánie

Ocet

350 000 Kč

Nový duch pro sv.  Mikuláše

Sdružení pro opravu památek v Rokycanech a  okolí

237 600 Kč

Doma je doma

Diakonie ČCE – středisko v Plzni

387 000 Kč

Nový domov pro Trnku

Soukromá základní umělecká škola Trnka

500 000 Kč

Hejbni kostrou – Adrenalinové a relaxační centrum

TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda

500 000 Kč

Harmonogram 10. ročníku

 • 11. 11. až 31. 12. – veřejné hlasování
 • prosinec – hlasování zaměstnanců Plzeňského Prazdroje
 • leden 2012 – přerozdělení peněz dle výsledků veřejného hlasování
 • únor 2012 – slavnostní předání šeků

 

Poznámky pro editory:

 • S celkovým prodejem téměř 9,9 milionů hektolitrů v kalendářním roce 2010 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
 • 10 priorit trvale udržitelného rozvoje Plzeňského Prazdroje: 1. Podpora odpovědné konzumace alkoholu, 2. Snižování spotřeby vody, 3. Snižování spotřeby energie a úrovně emisí, 4. Používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu, 5. Směřování k provozu s nulovým odpadem, 6. Spolupráce s partnery sdílejícími naše hodnoty, 7. Respekt k lidským právům, 8. Přispívání ke snižování HIV/AIDS, 9. Podpora rozvoje regionů a 10. Transparentní komunikace a vykazování výsledků.
 • Plzeňský Prazdroj dostal Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2011, kterou vyhlašují hejtman Moravskoslezského kraje spolu s předsedou Rady kvality ČR. V roce 2010 pak udělila organizace Byznys pro společnost Plzeňskému Prazdroji speciální ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji firemní odpovědnosti v ČR.
 • Ve finančním roce končícím k 31. 3. 2011 investoval Plzeňský Prazdroj do oblasti trvale udržitelného rozvoje celkem 103,65 mil. Kč. Přímo dává práci více jak 2 300 lidem a nepřímo vytváří kolem 33 600 pracovních míst.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
 • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.
 • Za své odpovědné chování vůči budoucím generacím Plzeňský Prazdroj opakovaně získává nejvyšší hodnocení mezi všemi pivovary SABMiller.

 

Kontakt:
Jiří Mareček
tiskový mluvčí
Tel.: 724 617 219

Plzeň