Plzeňský Prazdroj nově využívá mláto k získání zelené energie a snižuje emise CO2

7.8.2012 Udržitelnost a odpovědnost

Varny plzeňského pivovaru vyprodukují cca 80 000 tun mláta ročně. Pivovarské mláto vzniká jako vedlejší produkt při výrobě piva, v surovém stavu obsahuje přibližně 80 % vody a v současnosti se používá především jako krmivo v zemědělství. V souladu s cíli v oblasti trvale udržitelného rozvoje se Plzeňský Prazdroj rozhodl instalovat novou technologii na odvodnění mláta odstředivým lisováním a dopravovat do blízké teplárny surovinu připravenou k výrobě energie a páry. K výrobě zelené energie bude určena přibližně polovina ročního objemu mláta.

„Lisování a spalování mláta přispěje k dalšímu snižování uhlíkové stopy, kterou se nám podařilo za posledních 5 let snížit o 20 %. Příznivý vliv na životní prostředí má také fakt, že se mláto už nepřepravuje na velké vzdálenosti, ale využívá se v zařízeních Plzeňské teplárenské, která je v přímém sousedství pivovaru. Nová technologie na lisování mláta je další z investic do oblasti trvale udržitelného rozvoje, které se řídí přesně definovanou strategií. Ta definuje deset priorit, z nichž jedna je právě snižování uhlíkové stopy,“ říká Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji.

Upravené mláto má téměř srovnatelnou výhřevnost jako například lesní biomasa z probírek a prořezávek. Plzeňská teplárenská, a.s. tak vyrobí více páry a následně elektřiny s úsporou fosilních paliv. To má pozitivní dopad na snížení produkce CO2, takzvané uhlíkové stopy. Využívání pivovarského mláta tak přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů.

Jak informoval Jiří Holoubek, obchodně–technický ředitel Plzeňské teplárenské,“během několikaměsíčního zkušebního provozu dodal Plzeňský Prazdroj do Plzeňské teplárenské, a.s. více než 500 tun vylisovaného odvodněného mláta. S náběhem plného provozu počítáme začátkem srpna. Vedle dřevní štěpky, triticale, tuhých alternativních paliv a připravovaného miscanthusu opět pokračujeme v mnohaletém trendu Plzeňské teplárny – rozšiřování palivového mixu.“

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem přes 9,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2011 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • 10 priorit firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje: 1. Podpora odpovědné konzumace alkoholu, 2. Snižování spotřeby vody, 3. Snižování spotřeby energie a úrovně emisí, 4. Používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu, 5. Směřování k provozu s nulovým odpadem, 6. Spolupráce s partnery sdílejícími naše hodnoty, 7. Respekt k lidským právům, 8. Přispívání ke snižování HIV/AIDS, 9. Podpora rozvoje regionů a 10. Transparentní komunikace a vykazování výsledků.
  • Plzeňský Prazdroj získal 1. místo v kategorii TOP odpovědná velká firma roku 2011 za dlouhodobý odpovědný přístup k podnikání, ekologické inovace a přínos místní ekonomice.
  • Dalším oceněním je Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2011, kterou vyhlašují hejtman Moravskoslezského kraje spolu s předsedou Rady kvality ČR.
  • V roce 2010 pak udělila organizace Byznys pro společnost Plzeňskému Prazdroji speciální ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji firemní odpovědnosti v ČR.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.
  • Za své odpovědné chování vůči budoucím generacím Plzeňský Prazdroj opakovaně získává nejvyšší hodnocení mezi všemi pivovary SABMiller.

Kontakt:

Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj
724 617 219

Plzeň