Stanovisko Plzeňského Prazdroje k článku časopisu dTest

15.5.2013 Ostatní produkty

Stanovisko Plzeňského Prazdroje k článku v časopisu dTest „Mykotoxiny v pivu“

Pro výrobu našich piv používáme pouze ty nejlepší suroviny a žádné kompromisy zde nepřipouštíme. Všechny dodávky surovin včetně ječmene použitého při výrobě sladu procházejí důkladnou kontrolou kvality při příjmu. Pravidelně sledujeme také obsah mykotoxinů v ječmeni, ve sladu a v hotových pivech. Tato měření provádí akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu pivovarsko- sladařského v Brně (dále VÚPS).

Je proto pro nás nesnadné komentovat výsledky zveřejněné časopisem dTest, když neznáme analytickou metodu a laboratoř, kterou byly hodnoty naměřeny a zvláště, když se výrazně liší od měření VÚPS. Naše výsledky nevykazují žádný trend zvyšování obsahu mykotoxinů a jsou výrazně nižší než hodnoty v časopise dTest.  Zvláště u deoxynivalenolu-3-glykosidu, kde časopis dTest uvádí výsledky v řádu desítek mikrogramů a skutečný obsah se dlouhodobě pohybuje v řádu jednotek mikrogramu na litr piva.

Plně proto podporujeme stanovisko Českého svazu pivovarů a sladoven: „ČSPS má k dispozici výsledky kontrolních rozborů vzorků některých piv, které byly součástí dTestu. Tyto výsledky se diametrálně liší a jsou několikrát nižší než hodnoty uváděné časopisem dTest. Proto se důrazně ohrazujeme proti článku publikovaném časopisem dTest a mylným interpretacím, které se v souvislosti s tím objevují v dalších médiích.“

Celé stanovisko ČSPS si můžete přečíst zde.

Praha