Konference hodnotí kampaň Respektuj 18 jako velmi úspěšnou

27.3.2014 Udržitelnost a odpovědnost

Ve čtvrtek 27. března se v Plzeňském Prazdroji uskutečnila pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy konference Respektuj 18, společného projektu Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie. Cílem setkání bylo vyhodnocení dopadů prvního ročníku kampaně zaměřené na prevenci konzumace alkoholu mladistvými a předání zkušeností zástupcům dalších měst a regionů.

Úspěšnost kampaně Respektuj 18, zaměřené na otázku konzumace alkoholu mladistvými a především na vnímání této otázky ze strany veřejnosti, potvrdily také výsledky nedávného průzkumu*. Na 31 % obyvatel města Plzně, zejména z řad mladých lidí, si kampaň i po uplynulém půlroku vybavuje a 74 % ji hodnotí jako užitečnou. Tři čtvrtiny respondentů považují konzumaci alkoholu mladistvými v současné době za problém. Celkově respondenti průzkumu nejvíce oceňují cíle kampaně, přičemž nejefektivnější způsob komunikace se odehrál v městské dopravě a restauracích.

„Náš postoj k zodpovědné konzumaci alkoholu je jasný a prevence neodpovědné konzumace se prolíná veškerými aktivitami naší společnosti. Stejně jako odborná veřejnost, vnímáme i my konzumaci alkoholu mladistvými jako vážný problém a podnikáme konkrétní a efektivní kroky k prevenci,“ poznamenala při konferenci Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje, a dodala: „Dbáme na přísná interní pravidla, která vedou naše aktivity a veškerou komunikaci tak, abychom nenabízeli naše produkty a služby nezletilým. Respektuj 18 rozhodně patří k důležitým odpovědnostním projektům Plzeňského Prazdroje a rádi bychom své získané zkušenosti předali co nejširšímu okruhu zainteresovaných stran i v jiných obcích.“

Kampaň proti toleranci alkoholu u nezletilých se zaměřuje na dospělou širokou veřejnost a především na personál v restauracích a barech či maloobchodních prodejnách. Projekt odstartoval 1. června 2013 využitím komunikace v městské veřejné dopravě, prostřednictvím televizních spotů a dalších médií. Ve vizuálech a veškerých sděleních kampaně vystupovali reální lidé, od obecně známých plzeňských autorit až po hostinské či prodavače v supermarketu, kteří se v rámci červencové venkovní expozice v centru Plzně vyjádřili k dané problematice. „Spotřeba alkoholu mezi mladými v České republice je dlouhodobě jedna z nejvyšších v Evropě a z dostupných výzkumů víme, že když začnou děti užívat alkohol příliš brzy, tak hrozba rozvoje všech typů závislostí je u těchto osob mnohanásobně vyšší. Velmi si cením snahy zástupců pivovarnického průmyslu, kteří si uvědomují rizika spojená s konzumací alkoholu a hledají konkrétní cesty, jak na tuto problematiku upozornit a působit na veřejnost a zejména na konečné prodejce alkoholu. Zasazuji se o to, aby v této oblasti aktivně a efektivně vystupovala i státní správa, a to jak ve smyslu legislativních změn, tak i v konkrétní cílené komunikaci s veřejností na toto téma,“ dodává ke kampani národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Pro úspěšnost celé kampaně hovoří i fakt, že městská policie v průběhu léta zkontrolovala ve večerních a nočních hodinách na 170 objektů a v pěti případech zajistila celkem 13 mladistvých pod vlivem alkoholu. I v tomto ohledu budeme v našem úsilí pokračovat,“ poznamenal k celé akci Robert Houdek, radní města Plzeň pro oblast bezpečnosti.

„Velmi nás těší množství lidí, kteří si pamatují hlavní sdělení kampaně a zejména těch, kteří se s ním ztotožňují. Jsme přesvědčeni, že právě postoje a chování dospělé části společnosti ve vztahu k alkoholu rozhodují o tom, zda se nám v ochraně zdraví našich dětí bude dařit či nikoliv,“ doplňuje Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzeň.

K získání více informací nejen o celé kampani, ale i pokynech pro provozovatele restaurací a samoobsluh slouží speciální web Plzeňského Prazdroje www.respektuj18.cz. Web také obsahuje zajímavé informace o alkoholu a jeho působení na lidský organismus.

*Průzkum provedla v únoru 2014 spol. NMS Market Research na reprezentativním vzorku 329 lidí dospělé populace z Plzně.

Plzeň