Kampaň Respektuj 18 varující před konzumací alkoholu nezletilými vrcholí!

25.6.2014 Udržitelnost a odpovědnost

Informační kampaň „Respektuj 18“ města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie vyvrcholí ve čtvrtek 26. června na náměstí Republiky. V ten den může každý symbolicky podpořit hlavní myšlenku kampaně, že alkohol dětem do ruky nepatří. Projekt vznikl v Plzni a zaměřuje se především na možná riziková místa, tedy na personál v restauracích a barech či v maloobchodních prodejnách.

Kampaň proti toleranci alkoholu u nezletilých Respektuj 18 odstartovala 1. června 2013. Letošními tvářemi kampaně jsou známé plzeňské osobnosti – herec Martin Stránský, tenistka Andrea Hlaváčková nebo dobrovolný hasič Roman Nistor. Poslední čtvrtek v červnu bude během Dne Respektuj 18 umístěn na náměstí Republiky v Plzni infostánek, v němž se kolemjdoucí dozví více o kampani Respektuj 18. „V průběhu Dne Respektuj 18 neděláme žádnou sbírku a nic neprodáváme,“ doplňuje Robert Houdek, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti. „Veškeré informační materiály a placky s logem projektu budeme nabízet lidem zdarma. Nejen na náměstí, ale také v MHD. Červnové datum jsme zvolili symbolicky, neboť je spojeno se závěrem školního roku a začátkem prázdnin.“

„Prevence nezodpovědné konzumace se prolíná veškerými aktivitami naší společnosti. Náš postoj k problematice je jednoznačný. Stejně jako odborná veřejnost vnímáme i my konzumaci alkoholu mladistvými jako vážný společenský problém,“ potvrzuje Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje s tím, že zkušenosti získané během kampaně by se měly rozhodně předávat dál. „Kampaň Respektuj 18 patří k nejdůležitějším odpovědnostním projektům Plzeňského Prazdroje a rádi se o získané zkušenosti podělíme s co nejširším okruhem zainteresovaných stran také v dalších obcích.“

Po skončení hlavní části informační kampaně budou o letních prázdninách hlídky městských strážníků ve větší míře kontrolovat provozovny v Plzni, zda není mladistvým podáván nebo prodáván alkohol. „Během loňského ročníku kampaně městská policie v průběhu léta zkontrolovala na 170 objektů. V pěti případech zajistila celkem 13 mladistvých pod vlivem alkoholu,“ připomíná Robert Houdek.

„Ochrana zdraví našich dětí stejně jako vypěstování správných návyků patří k úkolům, které život před každého z nás v určitou životní chvíli postaví. Záleží jen na nás, jak v tomto směru uspějeme. Jsem proto moc rád, že kampaň Respektuj 18 letos pokračuje již druhým ročníkem a že přináší své výsledky,“ doplňuje Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzeň.

Úspěšnost dosavadního průběhu kampaně a především důležitost otázky konzumace alkoholu mladistvými potvrdily výsledky letošního průzkumu*. Na 31 % obyvatel města Plzně, zejména z řad mladých lidí, si kampaň i po uplynulém půlroku vybavuje a 74 % ji hodnotí jako užitečnou. Tři čtvrtiny respondentů považují konzumaci alkoholu mladistvými v současné době za problém. Celkově respondenti průzkumu nejvíce oceňují cíle a formu kampaně, tedy působení na konečné prodejce alkoholu.

K získání informací nejen o celé kampani, ale i pokynech pro provozovatele restaurací
a samoobsluh slouží speciální web www.respektuj18.cz. Web obsahuje také informace o alkoholu a jeho působení na lidský organismus.

*Průzkum provedla v únoru 2014 spol. NMS Market Research na reprezentativním vzorku 329 osob dospělé populace z Plzně.

 

Plzeň