Plzeňský Prazdroj má nové ambice v oblasti trvale udržitelného rozvoje

9.7.2014 Udržitelnost a odpovědnost

Společnost SABMiller, druhý největší výrobce piva na světě, jejíž součástí je Plzeňský Prazdroj, představuje program Prosperita a nové zaměření pro trvale udržitelný rozvoj. Ambiciózních cílů plánuje dosáhnout do roku 2020.

Společnost SABMiller, uznávaný lídr v oblasti trvale udržitelného rozvoje, se celosvětově zavázala:

  • přímo podpořit více než půl milionu malých podniků a drobných podnikatelů, pomáhat jim k prosperitě a růstu, stimulovat místní rozvoj,
  • dosáhnout ve svých pivovarech celosvětové spotřeby vody 3 litry vody na litr vyrobeného piva a zajistit dodávky vody, o kterou se dělí s místními obyvateli v lokalitách ohrožených jejím nedostatkem,
  • snížit tzv. uhlíkovou stopu v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci od pěstitelů surovin až ke spotřebiteli,

  • zajistit udržitelné pěstování zemědělských surovin,
  • podporovat umírněnou a zodpovědnou konzumaci alkoholu rozšířením svých globálních i lokálních programů.

Pro SABMiller je nový program Prosperita dalším krokem ve vývoji aktivit společnosti zaměřených na trvale udržitelný rozvoj, zároveň je klíčovým prvkem pro její podnikatelskou strategii. Jádro aktivit tvoří podpora ekonomického růstu malých podniků po celém světě a snižovaní chudoby. SABMiller spolupracuje se svými dodavateli i odběrateli na tom, aby společně rostli, využívali zdroje trvale udržitelným způsobem a prosazovali zodpovědnou konzumaci alkoholu.

Generální ředitel společnosti SABMiller Alan Clark k tomu uvedl: „Dnešní společnost čelí celosvětově velkým výzvám a v sázce začíná být opravdu mnoho: ať už jde o chudobu, nedostatek vody, změny klimatu, problémy v zabezpečení dodávek potravin nebo škody způsobené nezodpovědnou konzumací alkoholu – tomu všemu je třeba věnovat velkou pozornost, abychom zajistili udržitelnost a prosperitu pro všechny. Tyto naléhavé problémy jsou společné pro obyvatele zemí, ve kterých působíme, pro podniky a státní orgány a všichni je musíme řešit společnými silami. Pouze ty firmy, které jsou připraveny se na řešení podílet, budou úspěšné i v dlouhodobém horizontu, a proto je tento přístup nedílnou součástí naší podnikatelské strategie.”

Také Plzeňský Prazdroj jako člen skupiny SABMiller se trvale udržitelnému rozvoji věnuje dlouhodobě. Podle vyjádření generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Paola Lanzarottiho se Plzeňský Prazdroj na pět priorit programu zaměří již od letošního července: „Pivo je pro Čechy zdrojem hrdosti a zároveň součástí národního bohatství. Plzeňský Prazdroj má v České republice, kde se pivo vaří a pije s velkou tradicí a oblibou, hluboké kořeny. Díky našemu úsilí v oblasti trvale udržitelného rozvoje už dosahujeme značných úspor jak ve spotřebě vody, tak v omezení emisí CO2. Rozvíjíme sociální programy typu Prazdroj lidem, Respektuj 18 či Promile INFO. Stejně tak ale sledujeme ekologické aspekty, kdy pečlivě hlídáme množství a především kvalitu vody z našich studní. Program Prosperita je pro nás přirozeným krokem k zajištění našeho růstu i do budoucna.“


Poznámky pro editory
– o programu Prosperita:

Aktivity společnosti SABMiller se budou soustředit do roku 2020 na pět priorit, které jsou podle ní významné pro země, ve kterých působí, jejich podnikatelské prostředí i pro místní vlády. Pro naplnění těchto cílů bude SABMiller působit na lokální i mezinárodní úrovni, bude spolupracovat s i s dodavateli, zákazníky, spotřebiteli a obyvateli zemí, ve kterých působí.

5 společných priorit:

  • Urychlovat růst a sociální rozvoj ve spolupráci s dodavateli i odběrateli, s důrazem na podporu podnikání, především žen a znevýhodněných skupin
  • Vytvořit z piva přirozenou volbu pro umírněné a zodpovědné spotřebitele, a to prosazováním důsledných standardů a směrnic, představením nových komunikačních kampaní a podpůrných programů zaměřených na prevenci nezodpovědné konzumace alkoholu
  • Zajistit společné vodní zdroje pro podniky SABMiller, místní obyvatele a ekosystémy tím, že podrobně zmapuje rizika dodávek vody a bude spolupracovat s místními komunitami na úspěšném řízení těchto rizik
  • Vytvářet hodnotu snižováním odpadů a emisí CO2 prostřednictvím dodavatelsko-odběratelského řetězce. V rámci toho snižovat emise, které vzniknou při výrobě piva, podporovat využití trvale udržitelných obalových materiálů a upřednostňovat používání lednic s nízkou spotřebou energie
  • Podporovat zodpovědné, trvale udržitelné využívání půdy zajišťováním trvale udržitelných dodavatelsko-odběratelských řetězců a podporovat pěstitele, aby zvyšovali svou ziskovost, produktivitu a společenský rozvoj.

Podrobnosti o programu Prosperita najdete na stránkách

Podrobnosti o programu Prosperita najdete na stránkách www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-spolecnost www.sabmiller.com/prosper


Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Kateřina Krásová je médiím k dispozici

na těchto kontaktech:

Mobil: +420 724 617 219

Email:

Plzeň