ZAMĚSTNAVATELÉ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ HOVOŘILI V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI O ALKOHOLU NA PRACOVIŠTI

23.3.2015 Udržitelnost a odpovědnost

V reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje se v polovině března sešli zástupci zaměstnavatelů ze západních Čech, aby sdíleli cenné zkušenosti o problematice alkoholu na pracovišti. Seminář uspořádal Plzeňský Prazdroj a Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Rizika vyplývající z konzumace alkoholu na pracovišti, důležitá role prevence, ale také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To jsou některá z témat, jimž se v pondělí 16. března věnovali v Plzeňském Prazdroji zástupci zaměstnavatelů z Plzeňského kraje a další pozvaní odborníci.

Spoluorganizaci semináře zajišťoval Plzeňský Prazdroj, pivovarští odborníci na danou problematiku v diskusi s ostatními zástupci zaměstnavatelů hovořili o právních otázkách, ale také například oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Silný důraz klademe na prevenci a informovanost zaměstnanců. Průměrně také provedeme 400 až 500 dechových zkoušek za měsíc,“ řekl ve svém příspěvku Rudolf Šlehofer, risk manažer Plzeňského Prazdroje.

Seminář vyvolal řadu dotazů a námětů od přítomných zástupců zaměstnavatelů. Nejpalčivějším problémem se v debatě ukázala být složitost prokazování přítomnosti alkoholu v krvi. Přítomný zástupce odborového svazu OS KOVO, Václav Pelc ubezpečil přítomné se stanoviskem odborů. V případech, kdy dojde k požití alkoholu na pracovišti, odbory podle jeho slov nijak zaměstnancům nestraní.

Odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu nejen v souvislosti s pracovním prostředím zdůraznila Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje: „Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni na témata spojená se zodpovědným přístupem k alkoholu. Stejně zodpovědný přístup však zastáváme rovněž v případě prezentace a prodeje našich produktů. Jde o nedílnou součást našeho programu trvale udržitelného rozvoje nazvaného Prosperita,“ připomněla Drahomíra Mandíková osvětový program „Respektuj 18“ či službu PromileINFO určenou řidičům.

 

Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Kateřina Krásová je médiím k dispozici

na těchto kontaktech:

Mobil: +420 724 617 219

Email:


Poznámky pro editory

  • S celkovým prodejem více než 10 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2014 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jednou z předních světových pivovarnických společností, se 70 tisíci zaměstnanci v 80 zemích celého světa. Nabízí více než 200 pivních značek včetně celosvětově známých, jako jsou Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft a Grolsch, stejně jako přední lokální značky Aguila (Kolumbie), Castle (Jižní Afrika), Miller Lite (USA), Snow (Čína), Victoria Bitter (Austrálie) nebo Tyskie (Polsko).
  • Program Prosperita vyjadřuje nový pohled na oblast trvale udržitelného rozvoje. Více informací naleznete na stránkách programu Plzeňského Prazdroje

Plzeň