PLZEŇSKÝ PRAZDROJ PŘIJÍMÁ NOVÉ ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCITELÍ

1.10.2015 Udržitelnost a odpovědnost

V rámci Summitu OSN o trvale udržitelném rozvoji, který se právě konal v New Yorku, přijaly dne 25. září vlády celého světa oficiálně soubor globálních cílů zaměřených na řešení chudoby, ochranu planety a zajištění prosperity pro všechny. Plzeňský Prazdroj vyjádřil svůj závazek podporovat plnění těchto cílů.

V loňském roce Plzeňský Prazdroj přijal novou strategii trvale udržitelného rozvoje pod názvem Prosperita, která téma trvale udržitelného rozvoje integruje do společnosti prostřednictvím pěti hlavních oblastí. Ty se věnují tématům, která mají pro naši společnost nejzásadnější význam:

1) růst a sociální rozvoj našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce,

2) pivo jako přirozená volba pro zodpovědné konzumenty,

3) zajištění zdrojů vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem,

4) snižování množství odpadu a emisí CO2,

5) podpora zodpovědného a trvale udržitelného využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

“V rámci těchto pěti oblastí se zaměřujeme na to, abychom dosáhli maximálního pozitivního dopadu našeho podnikání. Systematicky snižujeme spotřebu vody, energií a CO2, podporujeme pěstitele surovin pro výrobu piva, máme grantové programy na zlepšování života lidí v okolí našich pivovarů. Důležitou oblastí je podpora drobného podnikání. Majitelé hospod, barů a menších obchodů jsou podstatným pojítkem mezi naším byznysem
a obyvateli komunit, jichž jsou sami součástí. Tím, že těmto lidem budeme pomáhat
k prosperitě, můžeme dosáhnout toho, že spotřebitelé se budou moci těšit z našich produktů. Zaměřujeme se i na podporu odpovědné konzumace alkoholu. Tento přístup považujeme
za důležitou součást naší strategie. Je nezbytný pro náš budoucí růst i pro to, abychom mohli zásadním způsobem přispívat k rozvoji regionů, ve kterých působíme,”
zdůrazňuje Drahomíra Mandíková, ředitelka Corporate Affairs Plzeňského Prazdroje.

Sue Clark, generální ředitelka společnosti SABMiller Europe, uvádí: „V Evropě jsme si stanovili náročný úkol do roku 2020 podpořit 77 500 malých podniků v tomto regionu. Věříme, že vytvářením pracovních míst a poskytováním většího množství příležitostí místním firmám můžeme zvýšit prosperitu regionů, ve kterých působíme.“

Alan Clark, generální ředitel skupiny SABMiller, řekl: „Prostřednictvím našeho podnikání
a našich partnerských vztahů jsme odhodláni jít příkladem v tom, jakým způsobem může firma napomoci k řešení těch největších světových výzev.“

Podstatou programu Prosperita je partnerství a spolupráce, což je v souladu s filozofií globálních cílů. A globální cíl číslo 17 spočívá v navazování těch správných partnerství
pro splnění našich cílů.

 

Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Judita Urbánková je médiím k dispozici

na těchto kontaktech:

Mobil: +420 724 617 219

E-mail:


Poznámky pro editory

  • S celkovým prodejem více než 10 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2014 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jednou z předních světových pivovarnických společností, se 70 tisíci zaměstnanci v 80 zemích celého světa. Nabízí více než 200 pivních značek včetně celosvětově známých, jako jsou Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft a Grolsch, stejně jako přední lokální značky Aguila (Kolumbie), Castle (Jižní Afrika), Miller Lite (USA), Snow (Čína), Victoria Bitter (Austrálie) nebo Tyskie (Polsko).
  • Program Prosperita vyjadřuje nový pohled na oblast trvale udržitelného rozvoje. Více informací naleznete na stránkách programu Plzeňského Prazdroje

Plzeň