Kampaň Alkohol zodpovědně se za přispění Plzeňského Prazdroje zaměřila i na mladistvé. Hlavní roli hrála prevence.

29.10.2015 Udržitelnost a odpovědnost

Říjnová kampaň Alkohol zodpovědně Potravinářské komory České republiky se v posledním týdnu zaměřila na konzumaci alkoholu mladistvými. Představila čtyři různé projekty, mezi nimi také preventivní program Plzeňského Prazdroje Respektuj 18.

Jak ukázal průzkum agentury NMS Market Research z října 2014, pouze jeden z deseti lidí je ochotný aktivně upozornit na fakt, že prodej alkoholu mladistvým je zakázán a upozornit prodejce na nezákonné jednání v případě, že se stane svědkem takové činnosti. I proto Plzeňský Prazdroj společně s ostatními výrobci alkoholických nápojů ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky zařadili do osvětové kampaně Alkohol zodpovědně také téma Alkohol a mladiství.

Aktivity zaměřené na prevenci konzumace alkoholu u mladistvých se uskutečnily na závěr celého projektu Alkohol zodpovědně, tedy od 21. do 28. října 2015. Patřil mezi ně například projekt Respektuj 18, který je výsledkem spolupráce Plzeňského Prazdroje, Magistrátu města Plzně a Centra protidrogové prevence a terapie. Probíhá už třetím rokem a zaměřuje se na prevenci prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým. Jeho cílem je poukázat na tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu teenagery a zvýšit povědomí personálu restaurací, barů i maloobchodních prodejen o stávající povinnosti neprodávat alkohol nezletilým.  Důležité informace pro dospělé i mládež vztahující se k tomuto projektu doplňují stránky Respektuj18.cz.

Hlavní představitelé výrobců alkoholických nápojů se shodují v tom, že klíčovou roli ve snaze snížit počet nezletilých užívajících alkohol hrají osvětové kampaně. „Plzeňský Prazdroj v rámci svého odpovědného přístupu rozvíjí několik dlouhotrvajících projektů a kampaní, kterými se snaží preventivně působit v oblasti prodeje a podávání alkoholu mladistvým.  Kromě dlouhodobého projektu Respektuj18 má i další komunikační kampaně i podpůrné programy zaměřené na prevenci řízení a pití alkoholu, nebo pití alkoholu v těhotenství.“ říká Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

 

Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Judita Urbánková je médiím k dispozici na těchto kontaktech:

Mobil: +420 724 617 219

E-mail:


Poznámky pro editory

  • S celkovým prodejem více než 10 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2014 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jednou z předních světových pivovarnických společností, se 70 tisíci zaměstnanci v 80 zemích celého světa. Nabízí více než 200 pivních značek včetně celosvětově známých, jako jsou Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft a Grolsch, stejně jako přední lokální značky Aguila (Kolumbie), Castle (Jižní Afrika), Miller Lite (USA), Snow (Čína), Victoria Bitter (Austrálie) nebo Tyskie (Polsko).
  • Program Prosperita vyjadřuje nový pohled na oblast trvale udržitelného rozvoje. Více informací naleznete na stránkách programu Plzeňského Prazdroje

Praha