Záběr spolupráce sahá až do Bruselu

31.1.2006 Ostatní produkty

Plzeňský Prazdroj a Plzeňský kraj se dohodly na rozšířené deklaraci o vzájemné spolupráci


Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann a  generální ředitel Plzeňského Prazdroje Mike Short podepsali dnes v Plzni inovovanou deklaraci o vzájemné spolupráci. Poprvé představitelé obou institucí podepsali podobnou dohodu o vzájemné spolupráci v květnu 2004 a týkala se rozvoje turistického ruchu a kultury v regionu. Nová deklarace výrazně rozšiřuje záběr spolupráce a předpokládá dokonce spolupráci kraje a Plzeňského Prazdroje s nedávno založenou kanceláří Plzeňského kraje v Bruselu.


Spolupráce v oblasti cestovního ruchu a propagace, kulturních a společenských vztahů se týká účasti na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí, vytvoření a umísťování společných informačních materiálů pro turisty, propojení internetových prezentací Plzeňského kraje a Plzeňského Prazdroje (www.turisturaj.czwww.prazdroj.cz).


„Plzeňské pivo k Plzni a Plzeňskému kraji neodmyslitelně patří. Jsem rád, že naše již skoro dvouletá aktivní spolupráce bude pokračovat, a to nejen na poli cestovního ruchu a kultury, ale i v řadě nových oblastech,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.


Díky nově založené reprezentaci Plzeňského kraje v Bruselu a díky dlouhodobým aktivitám Plzeňského Prazdroje na evropských trzích i v centru EU se nabízejí možnosti rozsáhlé spolupráce při prezentaci kraje a pivovaru v Bruselu, stejně jako při výměně důležitých informací z oblasti fungování evropských institucí.


Oba subjekty se dále dohodly na rozšíření dosavadní spolupráce také směrem k lepší vzájemné informovanosti o událostech a plánech, které mají vliv na chod veřejné správy nebo na podnikání Plzeňského Prazdroje. Jde o zintenzivnění spolupráce s Hospodářskou komorou Plzeň a Krajskou hospodářskou komorou, o výměnu důležitých zpráv z oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a o koordinaci postupu při řešení mimořádných situací.


Plzeňský Prazdroj i Plzeňský kraj stanovily odpovědnost konkrétních osob za určité oblasti spolupráce a jmenovaly podpůrné týmy složené ze zástupců obou institucí.


„Srdce naší společnosti, pivovar v Plzni, se stal přirozeným centrem kulturního a společenského života regionu“, zdůraznil Mike Short, generální ředitel Plzeňského Prazdroje. „Jsem rád, že se naše spolupráce s Plzeňským krajem rozšiřuje a dostává se i na úroveň exportů řešících konkrétní situace a konkrétní projekty. Velký význam přikládáme také evropskému rozměru naší spolupráce.“

Plzeň