Velkopopovický Kozel je nejúspěšnějším českým pivem v zahraničí

23.2.2006 Ostatní produkty

Prodej Velkopopovického Kozla v zahraničí vzrostl o 45 % a dosáhl objemu 1,3 milionu hl

Značka Velkopopovický Kozel v loňském roce opět potvrdila své výjimečné postavení mezi českými pivy v zahraničí. V roce 2005 dosáhl jeho prodej mimo Českou republiku celkového objemu 1,3 milionu hl, což oproti předchozímu roku představuje další nárůst o 400 000 hl. Kromě exportu k němu velkou měrou přispívá licenční výroba v Rusku, Maďarsku a na Slovensku. Například na ruském trhu Velkopopovický Kozel dosahuje tržního podílu cca 1,3 %, více než dvojnásobek v porovnání s ostatními českými značkami. Jeho silnou pozici zde potvrzuje i průzkum agentury Ipsos, který ukazuje, že osm z deseti dotázaných Rusů ve věku 18–60 let zná značku Velkopopovický Kozel.

„Jsme rádi, že i další vývoj potvrzuje, že Velkopopovický Kozel čím dál víc chutná nejen doma, ale i za hranicemi České republiky. Již v roce 2004 byly výsledky na zahraničních trzích velmi dobré a během roku 2005 se podařilo dosáhnout nárůstu prodeje o dalších 400 000 hl. V Rusku, které je jednou ze tří zemí (dalšími jsou Maďarsko a Slovensko), v nichž jsme zavedli licenční výrobu Velkopopovického Kozla, zaujímá významnou pozici a představuje silnou konkurenci importovaným i domácím značkám. Velkopopovický Kozel se v zahraničí licenčně vyrábí podle tradiční české receptury pod dohledem českých sládků a z dovezených českých surovin. Značce se v Rusku dostává silné marketingové podpory prostřednictvím dceřiné společnosti SABMiller, globální pivovarské skupiny, do které patří i Plzeňský Prazdroj. Ruští spotřebitelé vnímají Velkopopovického Kozla jako moderní, kvalitní, pravé české pivo. Na jeho celkovou kvalitu pravidelně dohlíží nejzkušenější sládci z Plzeňského Prazdroje,“ uvedl Martin Kuděla, manažer značky Velkopopovický Kozel.

Celkem se Velkopopovický Kozel prodává ve 24 zemích světa od Finska až po Austrálii. Představuje konkurenceschopnou tradiční českou značku, která je velmi dobře uplatnitelná na vybraných trzích a nabízí velmi dobrý poměr kvality a ceny. Průzkumy potvrdily, že například v Rusku je Velkopopovický Kozel nejznámějším a nejúspěšnějším českým pivem. Zároveň je nejúspěšnější licenčně vyráběnou značkou v Rusku. V rámci tohoto tržního segmentu představuje cca 13 % veškeré produkce. Velké popularity již tradičně dosahuje ve skandinávských a pobaltských zemích a třeba ve Finsku je největší importovanou značkou piva.

Nejúspěšnější exportní země:

  1. Finsko
  2. Velká Británie
  3. Kanada
  4. Kazachstán
  5. Švédsko

Bližší informace:
Alexej Bechtin, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje, tel.: 257 287 315, 724 617 219
Radim Kovács, AMI Communications, tel.: 234 124 112, 724 012 617

Praha