Stanovisko Plzeňského Prazdroje k reakci Svazu malých nezávislých pivovarů

29.3.2006 Ostatní produkty

Plzeňský Prazdroj vždy a ve všech ohledech podniká v souladu se zákony České republiky i v souladu s platnou evropskou legislativou. Po uvedení na trh nových lahví pro pivo značky Gambrinus (konec února 2006) jsme se proto zavázali ke zpětnému výkupu starých lahví v průběhu jednoho roku, tedy do března 2007. Tato informace je zřetelně uvedena na veškerých dokumentech, které od Plzeňského Prazdroje dostávají naši obchodní partneři (faktury, dodací listy apod.).


Vysoce rozvinutý a svým způsobem unikátní systém vratných obalů, který funguje v ČR, považujeme za velkou výhodu českého pivního trhu, a to jak vůči životnímu prostředí, tak i vůči zákazníkům. Tento systém podporujeme a dnes, po zavedení nových lahví, vykupujeme za zvýšených nákladů dokonce více obalů než dříve. Je třeba také zdůraznit, že významná část naší produkce je stále distribuována na trh v dosud používaných NRW lahvích (Velkopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus).


Proto velmi litujeme nedorozumění, které vyvolalo prohlášení Svazu malých nezávislých pivovarů z 24. 3. 2006. Staré lahve tedy budeme vykupovat v souladu se zákonem. Důrazně odmítáme obvinění z protiprávního jednání. Litujeme rovněž přenesení technických a logistických argumentů v oborové diskusi kolem uvedení na trh nových lahví do „politické“ roviny.


Naše rozhodnutí uvést na trh nové lahve pro Gambrinus bylo – stejně jako podobná inovace řady dalších českých pivovarů -vyvoláno vývojem na trhu a jasnými požadavky zákazníků. Tyto požadavky potvrdilo mnoho detailních spotřebitelských průzkumů. Obal se stává stále důležitějším faktorem v odlišení jednotlivých značek od konkurence na vyspělém trhu s pivem. Věříme, že naše kvalitní značky si zaslouží kvalitní, moderní obal.


Uvědomujeme si, že každá větší změna přináší řadu problémů, které stojí před celým pivovarnickým oborem. Problém postupné výměny obalů a současné distribuce různých typů lahví na trhu je problém technický a logistický. Může být účinně řešen pomocí efektivního třídění lahví – a především pomocí společné vůle všech pivovarů a obchodníků ke spolupráci. Věříme, že Český svaz pivovarů a sladoven jako důvěryhodná a akceschopná profesní organizace je tou správnou platformou pro nalezení tohoto řešení.

Plzeň