Plzeňský Prazdroj vydává zprávu o společenské odpovědnosti

1.11.2006 Udržitelnost a odpovědnost

„Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím.“
(Evropská unie, Zelená kniha 2001)

Plzeňský Prazdroj jako jeden z prvních podnikatelských subjektů v ČR vydává Zprávu o společenské odpovědnosti. Zpráva shrnuje nejdůležitější hodnoty, na kterých si nejvýznamnější výrobce piva v ČR zakládá. Mezi hlavní cíle Plzeňského Prazdroje patří ochrana životního prostředí, naplnění sociálních a společenských závazků, péče o historický odkaz a zachování vysoké kvality značek piv z portfolia Plzeňského Prazdroje. K důležitým částem Zprávy se řadí přihlášení se k propagaci odpovědné konzumace alkoholu, čímž Plzeňský Prazdroj naplňuje jednotnou politiku skupiny SABMiller jako zodpovědného výrobce alkoholických nápojů.

„O společenské odpovědnosti se hodně diskutuje a přemítá, což nepřináší skutečné hodnoty. Proto jsme se rozhodli prezentovat zprávu, která nastiňuje ve věcné rovině, co si pod pojmem společenská odpovědnost představujeme my, a která ukazuje, co konkrétního děláme. Chceme, aby nás lidé hodnotili a řekli nám svůj názor. Není pochyb o tom, že můžeme být lepší a efektivnější, když získáme konstruktivní názor od lidí, kteří mají o tyto věci zájem,“ říká Mike Short, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňského Prazdroje.

Obsahem Zprávy je sedm kapitol, které naplňují tři pilíře společenské odpovědnosti firem – ekonomické, sociální a ekologické závazky. Kapitola o odpovědné konzumaci alkoholu (1), má za úkol předcházet možným negativním osobním i společenským důsledkům nadměrné konzumace alkoholu. V části věnované ochraně životního prostředí pivovary Plzeňského Prazdroje deklarují postup v rámci environmentálního managementu (2), který naplňují v souladu se standardy ISO 14001. Další kapitoly se věnují péči o historický odkaz (3), kvalitě a odbornosti, respektu k lidským právům, podpoře rozvoje komunit a transparentnosti podnikání.

Jedním ze sociálních projektů je program Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj, který úspěšně funguje již od roku 2002. Cílem je podporovat rozvoj regionů, v nichž tři pivovary působí. V rámci konkrétních aktivit se podařilo za čtyři roky v rámci Občanské volby rozdělit 26 milionů mezi více než 100 projektů.

Zpráva je jednou z prvních svého druhu v České republice. V zahraničí bývá obvyklé, že firmy vydávají materiál podobný této Zprávě a umožňují tím veřejnosti kontrolu nad naplňováním jejich závazků a slibů v oblasti společenské odpovědnosti. Zároveň se takto společnosti prezentují navenek a umožňují zprostředkování jejich „mise“, která vytváří firemní identitu (Corporate identity). „Můžeme předpokládat, že stále více společností v České republice bude podobné dokumenty formulovat a zveřejňovat,“ říká Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Forum.

Zprávu o společenské odpovědnosti Plzeňského Prazdroje, a. s. naleznete na adrese – www.prazdroj.cz/cz/o-spolecnosti/odpovednost

Kontakt:
Vladimír Jurina
724 617 886
Lucie Roztočilová
724 617 824
Oddělení firemních vztahů

  1. Plzeňský Prazdroj podpořil celostátní kampaň BESIP s názvem Domluvený. Její sdělení je prosté – ve skupině návštěvníků akce, kde se podávají alkoholické nápoje, by měl být vždy jeden předem „domluvený“ řidič.

  2. V oblasti ekologie se podařilo přetvářet na druhotné suroviny 99 % dřívějších odpadů. Prospěšný byl přechod na nový druh lahví, které jsou odlehčené oproti staršímu typu. Díky tomu se snížila spotřeba pohonných hmot a energie potřebná k recyklaci.

  3. Plzeňský Prazdroj stále provozuje jeden ze svých historických provozů – pivovarskou bednárnu, která je jednou z posledních nejen v Evropě, ale zřejmě i na světě.

x x x

  • S celkovým prodejem více než 10,2 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2005 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího výrobce piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller. Skupina značek SABMiller zahrnuje dále významné značky jako Miller Genuine Draft a Peroni Nastro Azzurro, a mnoho dalších úspěšných regionálních značek. Mimo USA je SABMiller plc také jedním z největších výrobců a distributorů produktů firmy Coca-Cola na světě.

Plzeň