Plzeňský Prazdroj ušetřil 46 % emisí CO2

26.3.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Hlavním důvodem poklesu byla modernizace varny v pivovaru v Plzni, díky které se podařilo snížit emise z 15 000 tun CO2 na 2 000 tun CO2 – úspora 87 %. K úspoře došlo i v pivovaru Radegast v Nošovicích, kde se díky výstavbě anaerobní čističky odpadních vod podařilo snížit emise zpracováním bioplynu o 6-8 %.

Plzeňský Prazdroj obdržel pro období NAP I. 118,11 tisíc emisních povolenek. Skutečné emise budou pravděpodobně za období 2005-2007 o 55 tisíc tun CO2 nižší.

Do systému emisních povolenek jsou zahrnuty dva pivovary Plzeňského Prazdroje. Pivovar Radegast v Nošovicích a pivovar v Plzni (pivovar ve Velkých Popovicích má nižší příkon než 20 MW na emisním zdroji a do systému emisních povolenek nespadá). Plzeňský Prazdroj obdržel pro první období obchodování s povolenkami 118 tisíc povolenek (1 povolenka = 1 tuna CO2). V  tomto období se ale pravděpodobně podaří  uspořit zhruba polovinu tohoto množství CO2. Úspora dosáhne 46 % celkového objemu povolenek.

 

Opatření   Změna emisí CO2 (tuny/rok)   Úspora emisí CO2 (tuny/rok) 
Modernizace varny v Plzni  z 15 000 na 2 000   87 % (cca 13 000 tun) 
Anaerobní čistírna s jímáním bioplynu v Nošovicích  z 19 000 na  17 500   6 – 8 % (cca 1 500 tun) 

 

„Plzeňský Prazdroj a celá skupina SABMiller postupuje podle dlouhodobého programu, který se zaměřuje na trvalé snižování ekologické zátěže. Program se netýká jen emisí CO2, ale například i spotřeby vody nebo odpadového hospodářství. Pivo pochází přímo z naší přírody. Proto máme přirozený zájem se k ní chovat co nejšetrněji, “ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

2 v pivovarech Nošovice a Plzeň“ title=“Graf: Vyprodukované emise CO2 v pivovarech Nošovice a Plzeň“ width=“311″ height=“146″ />
Graf: Vyprodukované emise CO2 v pivovarech Nošovice a Plzeň

Pro období obchodování s povolenkami počínající k 1. lednu 2008 (NAP II.) se počítá se snížením počtu povolenek pro Českou republiku. Plzeňský Prazdroj nemá obavy z dopadu tohoto snížení na produkci piva v jeho závodech. Plánují se další modernizace v provozech a tedy i potenciální snižování emisí.

Kontakt:
Vladimír Jurina
Corporate Affairs
724 617 886

Petr Holeček
Corporate Manager of
Environmental Affairs
377 062 809
724 617 882

x x x

  • S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty. Skupina značek SABMiller zahrnuje významné značky jako Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner Urquell, a mnoho dalších úspěšných regionálních značek. je kótována na burze v Londýně a v Johannesburgu.

Plzeň